ISSN 2228-1975
Search

Anglikaani piiskop Christopher Hill on Euroopa Kirikute Konverentsi uus president

Piiskop Christopher HillEuroopa Kirikute Konverentsi (EKK) 14. assambleel vastu võetud uue põhikirja kohaselt valitud uus täitevorgan juhatus (Governing Board) valis esimesel istungil enda seast presidendiks Guildfordi piiskopi Christopher Hilli.

Piiskop Christopher emeriteerub oma ülesannetest Guildfordi piiskopkonnas sel sügisel, kuid jätkab EKK presidendina ning täidab edasi mõningaid üldkiriklikke ülesandeid Inglise Kirikus.

Piiskop Christopher on olnud pikka aega üks oikumeenilise liikumise juhtfiguure. Muu hulgas oli ta 19741981 Anglikaani ja Rooma-Katoliku Rahvusvahelise Komisjoni (ARCIC), s.t globaalsel tasandil alustatud anglikaani ja rooma-katoliku dialoogi, esimene kaassekretär.

Kaaspresidentideks valiti Gothenburgi praost Karin Burstrand Rootsi Kirikust ja Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi Prantsusmaa metropoliit Emmanuel. Viimane oli EKK presidendiks 20092013.

EKK peasekretärina jätkab õp dr Guy Liagre (vt “Euroopa Kirikute Konverentsile valiti uus peasekretär”, K&T nr. 7/ 27.1.2012).

Vt EKK juhatuse koosseisu siit.

 

Allikad: Guildfordi piiskopkonna koduleht, EKK koduleht.

Soovitatud:

English