ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsile valiti uus peasekretär

Õp dr Guy Liagre (foto: Uniprobel/cec)

Õp dr Guy Liager, Ühendatud Protestantliku Kiriku Belgias president, on 2012. aasta juunist alates Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) uus peasekretär. Liagre võtab ameti üle EKK ajutiselt peasekretärilt õp prof dr Viorel Ionitalt, kes jäi pensionile 2011. aasta oktoobris.

Uue peasekretäri valis EKK keskkomitee istungil, mis toimus 24.–25. jaanuaril Genfis.

Oma valimist kommenteeris õp dr Liagre nõnda: „EKK on töötanud palju aastaid selle nimel, et kristlik hääl ei oleks Euroopas tõrjutud. Mulle on väljakutseks töötada Euroopa oikumeenilise organisatsiooni peasekretärina ajal, mil Euroopa ja maailm muutuvad suure kiirusega ning väga keeruline on homse kohta ennustusi teha. EKK on oma organisatsiooni uuendamas ning mul on hea meel selles uuenemises osaleda ning olla ergutajaks.“

Uus peasekretär sündis 1957. aastal. Ta õppis teoloogiat Brüsseli protes- tantlikus usuteaduskonnas, oli kirikuõpetaja Menenis (1984–1990) ja Brüsselis (1990–2005) ning valiti 2005. aastal Ühinenud Protestantliku Kiriku presi- dendiks; 2009 valiti ta samale ametikohale tagasi.

Oma kiriku presidendina on ta osalenud Belgia Religioossete Juhtide Nõukogus ning on praegu selle eesistuja, samuti Belgia kirikute koostööorganisatsioonis, kuhu kuuluvad anglikaani, rooma-katoliku, protestantlik ja õigeusu kirik. Ta on presidendiks ka nõukogule, mis esindab kõiki protestantlikke ja evangeelseid kirikuid suhtluses Belgia valitsusega.

Õp dr Liagre on esindanud oma kirikut paljudel rahvusvahelistel oikumeeni- listel kohtumistel, olles tegev Maailma Metodisti Nõukogus, Reformeeritud Kirikute Maailmaosaduses ning Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas. Ta oli oma kiriku delegaadiks EKK täiskogudel Trondheimis ja Lyonis ning on praegu EKK kiriku ja ühiskonna komisjoni liige.

Õp dr Liager omandas doktorikraadi uuema kirikuloo alal Brüsseli protestantlikus usuteaduskonnas ning on arvukate publikatsioonide autor. Ta räägib hollandi, inglise, prantsuse, saksa ja afrikaani keelt.

Guy Liager on abielus ning tal on neli täiskasvanud last ja kolm lapselast.

* * * * * * * * * *

Euroopa Kirikute Konverents (The Conference of European Churches [CEC]) ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantliku ja vanakatoliku kirikut kõikidest Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. Kantseleid on Genfis, Brüsselis ja Strasbourg’is.

Allikas: www.ceceurope.org

* * * * * * * * * *

EKK üheks asutajaliikmeks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik eesotsas peapiiskop Jaan Kiivit seenioriga. Viimane oli ka üks esimestest EKK presi- dentidest. EKK kesksesse juhtorganisse, keskkomiteesse, on EELK-st pärit kandidaadina valitud varasemalt Kadri Metsma. Praegu kuulub EKK keskko- miteesse õp Peeter Kaldur (alates 2009. aastast), kes osales ka uue peasekretäri valimisel.

EKK assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu.

Vt ka Peeter Kaldur, Euroopa Kirikute Konverents, Eesti Kirik, 18.12.2006.

Soovitatud:

English