ISSN 2228-1975
Search

EAÕK ja EELK dialoogikomisjoni 7. istung

27. augustil 2012 toimus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku dialoogi järjekordne voor. Kahepoolne kõnelus sai alguse 2006. aastal. Kohtumised on toimunud umbes korra aastas. Alates 4. istungist on kõneluste peateemaks olnud „Euharistia ja jumalateenistus“. Viimased kolm korda tegeldi sellekohase ühisavalduse väljatöötamisega.

7. istungi võõrustajaks oli EELK Usuteaduse Instituut. EAÕK poolelt võtsid metropoliit Stefanuse juhtimisel osa arhimandriit prof dr Grigorios Papathomas, arhimandriit prof dr Jakob Khalil, ülempreester Mattias Palli ja preester Tihhon Tammes. EELK-d esindasid peapiiskop Andres Põderi juhtimisel õp prof dr Randar Tasmuth, õp Gustav Piir, õp mag Anne Burghardt ja õp Thomas-Andreas Põder.

Hommikupalvusele järgnes intensiivne tööpäev. Kohtumise muutis eriliseks tõsiasi, et luterlased ja õigeusklikud jõudsid ühisavalduse väljatöötamisega lõpule. Lähiajal valmib dokumendist ametlik tõlge.  Pärast vajalike sammude astumist kummaski kirikus saavad metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder ühisavaldust loodetavasti esitleda tuleval aastal.

EAÕK ja EELK dialoog on üldse esimene kahe kiriku ametlik kõnelus Eesti ajaloos. Valminud ühisavaldus on seega ka esimene kahe kiriku teoloogilise koostöö talletatud tulemus. Umbes kuueleheküljeline dokument, mis käsitleb euharistia ja jumalateenistuse tähendust avaral teoloogilisel horisondil, ei ole suunatud kitsalt kirikute teoloogiaspetsialistidele, vaid soovib olla loetav ja innustav kogu kirikurahvale.

Vt “Jätkus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Dialoog” (K&T nr 10/ 17.2.2012).

Soovitatud:

English