ISSN 2228-1975
Search

Jätkus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku dialoog

EAÕK-EELK dialoogikomisjoni kuues istung (foto: K&T)

Reedel, 10. veebruaril, 2012 toimus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) dia- loogikomisjoni kuues istung, mida juhtisid peapiiskop Andres Põder ja metropoliit Stefanus. Juba kolmas kord oli kõneluse peateemaks „Euharistia ja jumalateenis- tus“, millega alustati 2010. aasta jaanuaris.

Seekordne kohtumine leidis aset EAÕK keskuses Tallinnas. Palvusele Püha Platoni kabelis, kus jutlustas arhimandriit prof dr Jack Khalil, järgnes intensiivne ja viljakas teoloogiline töö. Lisaks istungi peateemale tutvustas arhimandriit prof dr Grigorios Papathomas oma uurimust erinevate kirikute liikmete vaheliste abielude (nn segaabielude) praktika kohta. Komisjoni järgmine istung toimub juba käesoleva aasta augustis. Aastal 2006 käivitunud teoloogiliste kõneluste näol on tegemist esimese kahe kiriku vahel toimuva ametliku dialoogiga Eesti ajaloos.

Anne Burghardt, Gustav Piir, Arne Hiob, Thomas-Andreas Põder, peapiiskop Andres Põder, Jack Khalil, metropoliit Stefanus, Grigorios Papathomas, Tihhon Tammes (foto: K&T)

Soovitatud:

English