ISSN 2228-1975
Search

Euroopa protestandid kohtuvad Firenzes

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu valib uue nõukogu ja määrab kindlaks töö raskuspunktid.

Euroopa protestantlikud kirikud kogunevad septembris Firenzes. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) 7. täiskogule, mis toimub 20.–26. septembril, oodatakse 250 delegaati, vaatlejat, külalist ja meedia esindajat. Euroopa protestantluse kogunemisel, kuhu on kutsunud Itaalia evangeelsed kirikud, langetatakse otsused järgmiste aastate töö osas.

Lähtudes motost „Vabad tulevikuks“, piiritletakse Firenzes tulevaste aastate töövaldkonnad. Raskuspunktideks on kirikuteosaduse tulevik ja religioonide paljusus Euroopas. Olulisteks teemadeks on reformatsioonijuubel 2017 ja oikumeenia.

106 kirikut teostavad 1973. aastast pärinevale Leuenbergi Konkordiale toetudes EKOE kirikuteosadust. Nad esindavad kokku ligikaudu 50 miljonit evangeelset kristlast. Kirikuteosadus konkordia tähenduses on võimalik ühise arusaamise kaudu evangeeliumist. Erinevused usutunnistuses ja kirikute ülesehituses kaotavad oma kirikuid lahutava mõju. EKOE kirikud mõistavad end kohustatuna ühisele tunnistuseandmisele ja teenimisele. Kirikud pühitsevad ühiselt jumalateenistust ja armulauda, vastastikku tunnustatakse ordinatsiooni ja ameteid. „Kantslivahetus“ – luterliku kirikuõpetaja jutlustamine reformeeritud kiriku kantslis ning vastupidi – ei ole mitte ainult teoreetiliselt võimalik, vaid seda ka praktiseeritakse pidevalt. Sama kehtib ühenduses võimalusega täita vaimulike töökohti usutunnistuse- ja piiriüleselt. Rajamisest saadik töötab osaduskond selle kallal, et hoolimata erinevustest tulla üksteisele lähemale, kus iganes võimalik.

Reeglina iga kuue aasta tagant toimuv EKOE täiskogu valib uue nõukogu ning võtab vastu vahepeal toimunud õpetuskõneluste tulemused, töörühmade soovitused ja uurimustes sisalduvad ettepanekud. Langetatakse otsuseid ja viiakse need liikmeskirikutesse. Delegaadid arutavad õiglusega seotud küsimusi, ametimõistmist, jumalateenistust puudutavat uurimistööd ja haridusküsimusi.

Firenze täiskogu vältel on oluline koht kohtumisel kohapealsete protestantlike kirikutega. Itaalia protestantluse juured ulatuvad tagasi reformatsioonieelse valdeslaste liikumiseni. Nõnda toimub täiskogu keskne jumalateenistus Firenze valdeslaste kirikus. Valdeslaste koguduse kõrval on täiskogu võõrustajateks Evangeelne Luterlik Kirik Itaalias ja metodisti kirik oma kohapealsete kogudustega.

„Sõnal vabadusest on evangeelsete kirikute jaoks keskne tähendus,“ ütleb Michael Bünker, EKOE peasekretär osaduskonna kantseleis Viinis. „Täiskogul küsivad Euroopa protestandid: mida tähendab olla evangeelne kirik praeguses ajas ning milliste ühiste ning geograafiliselt, kultuuriliselt või ühiskondlikult spetsiifiliste väljakutsete eest seisavad protestantlikud kirikud? Mida tuleb reformida? Ootan täiskogult intensiivseid arutelusid ja tulevikku suunatud otsuseid.“

www.leuenberg.eu (EKOE pressiteade 6/2012)

 

Eestist osaleb Firenze täiskogul Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) delegaadina õp Thomas-Andreas Põder, kes on ühtlasi EKOE praeguse 13-liikmelise nõukogu liige. Täiskogu läbiviimist toetavas oikumeenilises noorteprogrammis osaleb  stjuuardina EELK diakon ja Tartu Ülikooli teoloogiaüliõpilane Joona Toivanen. Vt EKOE täiskogu kodulehte siit.

Oma viimase koosoleku enne Firenze täiskogu pidas EKOE nõukogu EELK külalisena Tallinnas. Vt EELK võõrustab Euroopa evangeelsete kirikute nõukogu (K&T nr 8/3.2.2012) ja Tiiu Pikkur, Kirikute osadus on Jumala kingitus (EK, 8.2.2012).

Soovitatud:

English