ISSN 2228-1975
Search

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub kord kvartalis.

Toeta

Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium
Swedbank, a/a EE272200221054798066.

Liitu uudiskirjaga!

Ajakirja Kirik & Teoloogia uudiskiri ilmub kord kvartalis ja sisaldab juhtkirja koos linkidega värskelt ilmunud lugudele. See on hea võimalus käia ajaga kaasas ning olla asjakohaste teemade ja informatsiooniga kursis.

cropped-Randar
Aga jõuludel ei peagi rääkima Piibli „madalamast“ või „kõrgemast“ lugemisviisist keerukuse või tasandi mõttes. Mõlemad lugemisviisid on vajalikud, need on meile kingitud erinevad horisondid, mille kaudu inimesi jumalikele saladustele lähemale juhatatakse.
Ergo Naab
Paulus selgitab, et kuigi Aabrahami usk oli olemuselt samasugune usk, nagu seda on kristlastegi usk, elab kristlane uues ajaloolis-teoloogilises olukorras. Pauluse kasutatud tüpoloogiline eksegees on antud juhul ainulaadne. Paralleelid Iisaki sünni ja Kristuse surnuist ülestõusmise vahel ei seisne mitte ainult kahe sündmuse olemuses (ehk mõlemate ellu toomine tingimustest, mis olid seotud ainult surmaga), vaid ka usus, mille objektiks need olid.
Sander Tulk-2
Kuna Eesti geograafiliste olude tõttu on raske ette kujutada inimest, kes tuleb mägedelt heade sõnumitega, võib talvises kontekstis mõtestada Js 52:1 sõnu hoopiski selliselt: „Kui armsad on lumistel teedel sõnumitooja sammud.“ Usurahval on võimalus viia oma sõnade ja tegudega see hea lootusesõnum oma ligimesele ning tunnistada: „Jumal on kuningas!“
urmas-nommik
Teist sellist psalmi, kus puudub väline vaenlane, kus ei tooda lepituseks ohvrit, kus jumalakartlik tunnistab vaid enda pattu ja kus ustav ja kaastundlik Jumal annab andeks, ei ole. See on põhjus, miks Psalm 103 on sügavalt judaistlik, aga kuulub samas koos Psalmidega 8 ja 23 kristluse lemmikpsalmide hulka.
Anne Kull_0-2
Advenditekstid kõnelevad tulevikust, mis on juba siin. Algused ja lõpud on õrnad asjad –vahel tundub, et me arvame, et me teame liigagi hästi, milline on lõpp. Kristus on tulemas, Kristus on siin. On nii üks kui teine. Tuleb alles ja on juba kohal.
Orenti
Kirik tahab väljastada litsentsi prohvetitele, sest prohvet Kirikus peab olema õpetuslikult õige ja korrektne ja moraalselt-eetiliselt laitmatu. Deemonlik Jumal aga läkitab oma deemoneid – prohveteid – oma kiriku kallale, et avalikustada selle patt Jumala ees.
English