S42PjmSg

Lagune tuhandeks killuks (nr 517/ 3.12.2021)

Milliseid palveid kuuleme me kõige rohkem inimeste suil? Ilmselt palveid tervise, lähedaste inimeste, töökoha ja muu sarnase eest. Igal pühapäeval paluvad kirikulised aga ka, et Jumal hoiaks riiki ja valitsust. Seda võib erinevalt tõlgendada, ent üks selgitus on see, et ükskõik kui halb valitsus ja riik ka ei oleks, kord on parem kui korratus. On […]

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub igal reedel. Annetused ajakirja väljaandmise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a EE272200221054798066.
Loe pikemalt

Ajakirja toimetuskolleegium ja kontaktid
Ajakirja kaastööde vormistamise juhend

English