Kreet

Jumala päästev vägi (nr 523/ 14.1.2022)

Foto: Kreet Aun Kolmandale pühapäevale pärast ilmumispüha pühendatud EELK perikoopide abimaterjal vaatleb esimese peatüki salme 16 ja 17 apostel Pauluse kirjast roomlastele. Apostel Paulus käsitleb neis salmides Jumala päästvat väge ning Tema lubadust, et uskujad saavad päästetud. Et sellest osa saada, on meist igaühel vaja teha uskumise või mitteuskumise valik, langetada otsus. Ergo Naab on […]

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub igal reedel. Annetused ajakirja väljaandmise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a EE272200221054798066.
Loe pikemalt

Ajakirja toimetuskolleegium ja kontaktid
Ajakirja kaastööde vormistamise juhend

English