Anne Kull

Anne Kull has written 11 posts for K&T

Armasta kogu oma mõistusega (Mt 22:34–40)

„Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?“ Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle […]

Kas Jeesus mõtles seda, mida ta ütles?

Enamik kristlasi on rahul, kui nad ei pea kaklema või sõdima. Ent kaugeltki mitte kõik ei poolda vägivallatut vastupanu õigluse saavutamiseks. Samas avaliku konflikti puudumine ei osuta ilmtingimata rahule või vägivallatusele. Näiteks vägivaldsed ja ebaõiglased sotsiaalsed süsteemid ei muutu iseenesest, ilma et keegi peaks oma mugavustsoonist lahkuma. Teisalt on võimalik, et vägivallatust on mõistetud absoluutse […]

Liimiks on alati armastus (Rm 10:12–18)

„Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid […]

Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam

Vítor Westhelle armastas korrata Taani filosoofi Søren Kierkegaardi sõnu: kõige isetum armastuse töö on surnute mälestamine, sest surnu ei saa n-ö samaga vastata. Nõnda oleme sarnases situatsioonis naistega, kes läksid Jeesuse hauale sabatipäeval. Surm ei ole lõpp. Armastuse ja leina töö päädib üllatusega: see osutub ülestõusmise praktikaks. Ükski armastuse tegu ei lähe kaotsi ega ole […]

Samaaria naise õppetund (Jh 4:5–26)

„Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile; seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!” Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles […]

Sõdu võidetakse relvadega, aga rahu ideedega

Sellele briti kauaaegse ülemrabi Jonathan Sacksi raamatu „Mitte Jumala nimel: vastamisi religioosse vägivallagaga“ (Jonathan Sacks, Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, UK: Hodder & Stoughton, 2015) kesksele väitele on sobilik uue õppeaasta alguses viidata, mõeldes kõigile teoloogia ja religiooniuuringute õppijatele ja õpetajatele. Me õpime teoloogiat ja uurime religioone, selleks et paremini aru saada meie […]

Usust usku

Nii nagu keegi ei osanud ette ennustada Nõukogude Liidu lagunemist, nii on olnud ette ennustamatud ka mitmed muud sotsiaalsed nähtused. Ei oodatud, et religioon tõuseb taas poliitilisse ja avalikku teadvusse nii jõuliselt – tõsi, see religioon ei olnud kristlus ja tähelepanu põhjustas vägivald. Ei oodatud, et fundamentalism politiseerub globaalselt nii tugevalt ja leiab religioonidest väljaspoolgi […]

Grazi protsessist ja inimväärikusest

Euroopa Kirikute Konverentsi ja Grazi Karl-Franzi nimelise Ülikooli koostöös toimus 25.–28. septembril 2013 Euroopa teoloogiateaduskondade neljas konsultatsioon. Kohal ei olnud ainult teaduskondade esindajad, vaid ka piiskopid, metropoliidid jm dignitaarid, nagu Grazi aselinnapea, ülikooli aserektor jt. Esimene nn Grazi protsessi ehk oikumeenilise teoloogilise hariduse edendamise konsultatsioon toimus 4.–7. juulil 2002 teemal „Teoloogia tulevik“, teine 6.–9. juulil […]

Üks tont käib mööda ilma – ääremärkustest hüperlingini

Alles see oli, kui internet muutus reaalselt kasulikuks. Ja juba kõlab hääli, et internet teeb meid rumalaks, pealiskaudseks, hajutab tähelepanu jne. Näiteks kirjanik ja esseist Nicholas Carr (Diplomaatia, september 2010, lk 14) väidab, et uuringud näitavad, et inimesed, kes loevad linkidega läbi pikitud teksti, hoomavad seda vähem kui inimesed, kes loevad paberile trükitud sõnu. Inimesed, […]

Teoloogia biokultuurilise paradigma võtmes

Inimeste mõtlemisel on kalduvus seostada algust ja olemust: kui me teame, kuidas mingi asi alguse sai, siis me eeldatavasti teame ka selle olemust. Ja kui miski hakkab erinema oma algolekust, siis on tegemist reetmise või kõrvalekaldumisega, sest algus on tõelisem ja ehtsam kui järgnevad ajastud ning arengud. Selle loogika järgi täiskasvanud inimene on kõrvalekaldumine ehtsast […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English