Randar Tasmuth

Randar Tasmuth has written 13 posts for K&T

Theōsis’e ja maailma minemise dialektikast Johannese evangeeliumis

Head konverentsist (“Uus Testament: kirik ja misjon”, 4.4.2019, EELK Usuteaduse Instituut – Toim.) osavõtjad, täna oleme kogunenud mitte üksnes kuulama spetsiifiliselt eksegeetilisi ettekandeid, vaid ka püüdma asetada neid teemasid misjoni, kiriku elu ja kasvamise konteksti. Veelgi enam, kasvamise teenistusse. Nendest taotlustest on kantud ka minu ettekanne. Nüüdsest olete konverentsi ettekande järel-lugejad. Kas saab otsida jüngrite […]

Jumala andide pärijad (Hb 1:1–4)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Palun võtta lahkelt istet ja seada end nii Toomkirikus, oma kodus või autos jõululainele suurele rõõmule kaasa elama. Tänase esimese jõulupüha tekst on sisult ja keelelt sellevõrra rikas, et mõtteid võib rühmitada ja salme tõlkida mitmel kujul. Tegelikult ongi meile antud sõnum üks pikk […]

Mäletatud Jeesus ja austatud Jeesus

Jeesuse tähendus inimese usule ja üldse isikule on alust rajav nii siis, kui inimene on koguduse liige või teoloog, kui ka siis, kui ta Jeesuse kutset veel tähele ei ole pannud. Miks järgis Jeesust tema maapealse elu ajal nii palju inimesi ja pärast seda veel rohkem? Oleme 2000 aastat peale kristluse sündi status questionis olukorras […]

Teoloogiat õppijate võimalused sügisel 2017

Me alustame seda õppeaastat 500 aastat peale reformatsiooni algust ja sada aastat peale suurt revolutsiooni Venemaal. Maailmast ei ole kunagi puudunud keerulised ajad, kus kannatused vahelduvad võimalustega, ent viimaste päevade pingete keskel ei oska arvata, missuguseid uudiseid homme kuuleme. On vaja teadvustada ohte, et nende tagajärgi ennetada, ent oluline on näha meil olevaid võimalusi ja […]

Edasi viib meid see, mis tõi meid siia. Kõne Usuteaduse Instituudi 70. aastapäeva- ja õppeaasta lõpuaktusel

Lugupeetud piiskopid, professorid, pastorid, üliõpilased, abikaasad, pereliikmed, sõbrad ja tuttavad, õed ja vennad. Täna, EELK Usuteaduse Instituudi 70. sünnipäeva aasta lõpetamisel vaatavad värsked õpingute lõpetajad lootusega ettepoole ja tänumeeles tahapoole. Erilistel tähtpäevadel teeme seda kõik. Tagasivaates me ei piirdu üksnes viimaste tööaastatega, vaid püüame hõlmata ka meid kandvaid aastakümneid, mis nagu on kuhugi kadunud ja […]

Usuteaduse Instituut kui kiriku mõttemootor

Sel aastal teoloogiat õppima asujad teevad seda EELK UI seitsmekümnendal tegevusaastal. Nii kaua on paljud inimesed andnud oma parima mitte kunagi lõppevate tegevuste heaks. Need on vaimulike ettevalmistamine, teoloogilise mõtlemise värske hoidmine ja selle rakendamine. Tänane Eesti elab globaalsetes mõjuväljades, kus ristuvad nii juhitamatud head ja halvad suundumused kui ka kõiksugu tahtlikult juhitud tegurid. Selles […]

Rahvastiku protsessid teoloogi pilguga

Saatesõna Sügisel 2015 sai alguse Riigikogu liikmetest ja Eesti rahva elujõu ning tuleviku üle muret tundvatest kodanikest moodustatud eesti rahvastiku toetusrühm, kuhu algusest peale liitus inimesi kõikidest fraktsioonidest. Eesti rahvastiku elujõu ja püsimise teema ei ole uus, dr Jaak Uibu on seda varem tõstatunud, kuid Riigikogu töö päevakorda ei ole see jõudnud, ehkki on esmajärgulise […]

Kristlikud väärtused väärtuste turul: arutlus inimlikust eristusvõimest

Kui rahandusminister Jürgen Ligi ja haridusminister Jevgeni Ossinovski väljaütlemiste vahel oli sündinud avalik konflikt, ütles Ligi: „Olgem ikka kristlased!“ Mis võiks olla niisuguse ütluse tähendus? Selles olukorras? Aga mida see tähendab teoreetiliselt, n-ö ajatult ehk kontekstiväliselt? Mida võib ütleja ise mõelda ja mida võib eeldada auditooriumi osas? Mida eeldada kuulajatelt, kui nad võtavad vastu sõnumi […]

Issanda tee valmistajad (Jh 3:25–30)

„Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema. Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle: „Rabi! See, kes oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see ristib ja kõik lähevad tema juurde.” Johannes kostis: „Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Teie ise olete mu […]

Aabrahamile viitavate uskude võimalikust ühisosast

Olles võtnud vastu ettepaneku pidada ettekanne kolme suure monoteistliku religiooni omavahelistest suhetest ja küsides, kas seal on piisavat lootustandvat ja positiivset ühisosa, pidin leidma mingi sobiva fookuse, sest võimalikke võrreldavaid aspekte on tohutu hulk, lausa mitme uurimistöö jaoks. Iga töö alustamine on alati valik käsitletavast. Esiteks loobun seekord usundite ja usu eristamisest ning kasutan iga […]

Reformatsioon 500
English