Arvamused

Kokku 517 postitust

Mõtteid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise protsessi kohta

Alustuseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Tallinnas 26.-27.11.2019 toimunud XXX kirikukogu 5. istungjärgul kukkus aplombiga läbi EELK põhikirja (EELK PK) ja kirikuseadustiku (EELK KS) muutmise ja täiendamise katse. Mõneti on see kurb, sest EELK on aastate jooksul oluliselt muutunud ja vajab seetõttu ka põhikirja ja kirikuseadustiku muutmist. Ehk muutmise ainus ajend ei ole peapiiskop Urmas […]

Inglid kaasa

Ilmselt meenuvad inglid advendi ja jõulude paiku sagedamini kui muidu. Vahel seetõttu, et neid kasutatakse hooajalistes dekoratsioonides, vahel aga seetõttu, et valmistutakse pühadeks, mõeldakse usust tavalisest rohkem või ka seetõttu, et talvehämarus soosib eksistentsiaalseid mõtisklusi. Minule meenutavad inglid aga üsna tihti ka Pillet, kes sageli oma kirja lõpetas sooviga „Inglid kaasa!“. 21. detsembril on Pille […]

Kas nii me jõuamegi lõpule?

Mu auväärne sõber jagas mulle linki „Norra valitsus eraldab islamistlikule rühmitusele 100 000 eurot, et muuta 100-aastase ajalooga kirik mošeeks”. 100-aastane kirik on ajaloo perspektiivis maja, mis ehitatud täna. Ja ta küsib, kas nii me jõuamegi lõpule? See meenutab meile väga kuulsat dialoogi. „Kas see on lõpp?” „See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Ei […]

„Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas suunised“. Saateks eestikeelsele väljaandele

EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjanduse sarjas ilmunud raamat on tasuta allalaaditav ja vabalt levitatav e-raamatuna (lisaks PDF-kujul). Selle leiab EELK kodulehelt rubriigi „Välissuhted ja oikumeenia“ alarubriigist „Raamatukogu“ ning Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas kodulehe rubriigist „Documents“. Trükitud raamatute arv on piiratud. Neid saab laenutada Tartu Ülikooli ja EELK Usuteaduse Instituudi raamatukogudest. Raamatu trükikojast võivad soovijad aga tellida […]

Kõne Eesti Piibli ilmumise 280. aastapäeva puhul

Õnnitlen teid piiblitõlke 280. aastapäeva puhul! Andku Jumal, et Tema sõna jõuaks üha suurema hulga inimesteni ja kannaks päästmiseks vilja! Täna tahaksin teile rääkida veel ühest tõlkest – Uue Testamendi tõlkest heebrea keelde. Me loomulikult teame, et Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles, kuid mõne varase traditsiooni kohaselt oli üks kõige esimestest evangeeliumi ülestähendustest kirja […]

Kogudus kui komplekssüsteem

Juubeliaasta „Kaheksa sajandit Maarjamaad“ raames toimunud mõttevahetustel jäi kõlama koguduse roll inimese vaimses arengus. Kuigi juubeliaasta on juba ammugi seljataga, on see teema endiselt kõnekas. Käesolev kirjutis vaatleb koguduse olulisust lääneliku süsteemiteooria ning „Erinevuse ja sarnasuse kooskõla“1 vaatevinklitest. Erinevuse ja sarnasuse kooskõla Inglise kirjanik Sangharakshita on väitnud: „Vaimne kogukond ei ole grupp. See on indiviidide […]

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö

Oktoobris toimunud misjonikonverentsi ja misjonipüha kontekstis arutasime ühe ametivennaga selle üle, milline peaks misjon tänases Euroopas välja nägema. Kui Jeesuse jumalariigi kuulutusega käis kaasas haigete tervendamine, tõrjutute tagasitoomine, põlatute väärikuse taastamine, siis meie oma töös oleme sageli väga sõnakesksed ja passiivsed praktilistes asjades. Viimase all ei pea me silmas mitte järjekordseid remonttöid kirikuhoone juures, vaid […]

Teekäija meel mul olgu. Laudatio Toomas Paulile 80. sünnipäevaks

Kallis Toomas, mu Õpetaja ja Meister! Sa oled armastanud kasutada oma jutlustes pilte ja metafoore ning oled ka öelnud, miks Sa seda teed: vaimsetest asjadest, asjadest, mis jäävad nähtava maailma piiride taha, saab kõige paremini rääkida metafooride ja piltide abil, sest need puudutavad meid vahetumalt kui abstraktne jutt ning jäävad ka paremini meelde. Mulle on […]

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi tervituskõne Akadeemilise Teoloogia Seltsi assotsieerumise puhul akadeemiaga

Lugupeetud akadeemilise teoloogia seltsi esimees Urmas Nõmmik, aseesimees Randar Tasmuth, head kolleegid: Hea teaduse jooned on universaalsed kõikides teadusvaldkondades. Need on oskus adekvaatselt interpreteerida määramatusi, mis meie ees seisavad, elegantsed põhjendused, ausalt rääkimine asjadest, mida me kuulda või isegi nimetada ei taha, ja julgus öelda „ei tea“. Sageli ei aita kõik see meid edasi või […]

Meil on lootust üheskoos. Milline elumudel aitab antropotseenis ellu jääda?

Antropotseen on 21. sajandil inimajaloo sügavaimas kriisis, kuna inimkond on juba mõnda aega rohkem tarbinud ja loodu(s)t saastanud kui planetaarne elusüsteem jõuab taastada.  Mida saame Eestimaal teha, et inimväärne elu võiks jätkuda?  21. septembril 2019 toimus taas Maailmakoristuspäev. Eestist alguse saanud loodushoiutalgute idee, st materiaalse prügi koristamine ja ümbertöötlusse suunamine, on saanud globaalse haarde ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English