ISSN 2228-1975

Artiklid

February 25, 2022

Artiklid
Rauno Alliksaar

Kõnelemise märgid ehk kui suu vaikib (1. osa)

Käesolevas artiklis käsitlen põgusalt mõningaid kristlikes kloostrites levinud vaikimispraktika aspekte, iseäranis mis puutub ühiselulise monastitsismi puhul paratamatult esile kerkivate praktilistesse elukorralduslikesse küsimustesse ning täpsemalt seda,

Read More »
English