Artiklid

Kokku 425 postitust

Sümboolika, 2. osa (V–IX)

V. Katsed tungida veel kaugemale ja sügavamale usutunnistuse tekkimise ajaloosse Sellega meie jõuame ülitähtsa küsimuse juurde, nimelt kui kaugele võib jälgida vana-kristluse arenemise loos ristimise sümbolit, usutunnis­tust? Kas on võimalik leida sugemeid, mis on veelgi vanemad kui need, mida oleme käsitlenud? See on täielikult ajalooline küsimus. See, kas meie vana Rooma ristimise usutunnistusele ja sellest […]

Sümboolika, 1. osa (I-IV)

Sisu ülevaade:I. TerminoloogiaII. Apostlik usutunnistus III. Rooma vana ristimise sümbol IV. Rooma vana ristimise sümboli probleem idamaa kirikusV. Katsed tungida veel kaugemale ja sügavamale usutunnistuse tekkimise ajaloosseVI. Triaadilised vormelidVII. Laiemalt täiendatud ja arendatud vormelidVIII. Rooma vana ristimise sümboli eelloo konstrueerimineIX. Kõige vanema usutunnistusliku vormeli teoloogiline koetisX. Nikaia usutunnistusXI. Nikaia sümboli järelmõjud: uute kujundite tekkimineXII. Nikaia–Konstantinoopoli […]

Vaimuliku dilemmad pihtimisel

Uurimisküsimuse püstitamine Migratsioon toob kaasa isikute saabumise, kelle taustast teavad sihtriigi elanikud vähe või üldsegi mitte. Nende hulka kuuluvad põgenikud ja välismaalt saabunud tööjõud. Ühelt poolt on põgenikud kannatajad, samas selgub mõnikord nende osalemine rahvuslike või religioossete gruppide võitlusrühmades või ka lihtsalt osalemine massilise vägivallas. Uuritava teemaga edasiminekuks kirjeldame arutelu all olevat situatsiooni: Vaimulik on […]

Saada “kõigile kõigeks”. Pauluse isikuprofiili ambivalentsus ja hübriidsus (1Kr 9:19–22)

„Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, Seaduse all olijatele – ehkki ma ise küll ei ole seadusealune – olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks – ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/16: apostlite püha Lk 5:1–11

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Kreeka-rooma usundi kujutamine Apostlite tegude raamatus kahe teksti (Ap 14:8–18; 28:1–6) näitel

Üheks olulisemaks murranguks varase kristluse ajaloos oli ristiusu levik Palestiinast Balkani poolsaarele ja Väike-Aasiasse. See ei tähendanud vaid kristluse geograafiliste piiride laienemist, vaid ristiusu sisenemist uude religiooni- ja kultuurikonteksti. Kuigi hellenistlik kultuur oli levinud ka Palestiinas ja selle mõjusid võib leida kõigist eluvaldkondadest – keelest, kirjandusest, olustikust ja ka usundist (vt Hengel 1973; Hengel 1989) […]

Mida räägib endast ja oma kogukonnast Eesti moslem?

On juuni 2019. Kuu alguses lõppes sel aastal kõigi maailma islamiusuliste jaoks püha ramadaan – aeg, mil 30 päeva jooksul päikesetõusust päikese loojumiseni tõsiusklik moslem ei söö ega joo ning keskendub vaimulikele mõtisklustele. Sarnaselt kristlastele, kes jõukohase perioodi jooksul taasloevad kindla plaani järgi Piiblit, püüavad moslemid eriti ramadaani ajal lisaks kogukondlike tavade täitmisele süveneda Koraani […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/15: kolmainupüha Jh 3:1–15

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst Lõigu algtekst on ilmselt säilinud suurepäraselt, olulisi […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [3. osa]

Üleeelmisel nädalal ilmunud esimeses tekstiosas oli teemaks diakoonia kontekst ja diakoonia identiteet. Eelmisel nädalal sai alguse diakoonia praktika käsitlemine. Käesolevas numbris see jätkub. Alateemadeks on diakooniatöö osapooled, diakooniaõpe, diakoonia ja arengutöö, prohvetlik diakoonia, diakoonia ja kuulutus, diakoonia ja diapraktika, diakoonia käitumisjuhendi alusväärtused. Ka diakoonia praktikale pühendatud tekstiosa lõpeb küsimustega järelemõtlemiseks. Uurimusdokument lõpeb erialaste terminite lühisõnastikuga. […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [2. osa]

Eelmisel nädalal ilmunud tekstiosas käsitleti diakoonia konteksti ja diakoonia identiteeti. Käesoleval ja tuleval nädalal on teemaks diakoonia praktika. Alateemadeks on seekord diakoonia eesmärk, diakooniatöö põhisuunad, diakoonia praktika avaldumisvormid ja diakoonia meetodid. III osa: Diakoonia praktika Diakoonia eesmärk Teatmikus „Dictionary of Ecumenical Movement“ on diakoonia kohta esitatud järgmine määratlus: „inimeste vajadustest lähtuv kristlaste vastutustundlik evangeeliumi teenimine […]

Reformatsioon 500
English