Artiklid

Kokku 500 postitust

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (2. osa)

Loe Diasporaateoloogia 1. osa. 4. Diasporaa identiteedid 21. sajandil kui kultuuri- ja ühiskonnateaduste teema 4.1. Suundumusi transdistsiplinaarses diasporaa uurimises Diasporaa on kujunenud üheks keskseks mõisteks kulturiteaduslikus, etnoloogilises, politoloogilises, ajaloolises ja sotsioloogilises uurimistöös, just seetõttu, et seda ei ole sisustanud ega koormanud senine poliitilise teooria kujundamine. Mõiste tähenduslikku avatust peetakse just selle tugevuseks. Diasporaa mõiste teoloogilise […]

Mõtisklusi via negativa rakendamisest pühakirja mõistmisel

Eesmärgi seadmine  Mõtiskluse lähtekohaks on jumala olemuse mõistmise katse via negativa (via negationis). Via negativa käsitleb jumalat inimlikus mõistes tunnetamatuna ja inimkeeles kirjeldamatuna – me ei saa öelda, mis või milline jumal on, vaid mida kindlasti jumala kohta öelda ei saa. Eesmärk on näidata, kuidas usklik saab via negativa põhjal teha järeldusi pühakirja olemuse kohta ning mõningatel juhtudel ka valida tunnetusmudeli alusel sobivaid tegusid.  Jumala […]

EELK perikoopide abimaterjal 4/1: advendiaja neljas pühapäev Mt 1:18–24

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (1. osa)

Vastu võetud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas 8. täiskogul Baselis (2018) Sisukord Sissejuhatus 1. Ülesanne ja ülesande püstitus1.1. Uurimiskäigu ja uurimuse teksti eesmärk1.2. Uurimistöö ülesanne ja kulg1.3. Ülesande püstitus1.4. Uurimisdokumendi ülesehitus ja sisu A: diasporaa mõiste ajaloolised ja kaasaegsed kasutusviisid 2. Diasporaa mõiste ajaloolised funktsioonid uuemas kirikuloos2.1. Kiriku- ja mõisteloolisi tähelepanekuid2.2. Kaasaja hindamise kontekst 3. Diasporaa […]

Ülekandest pastoraalses kontekstis

Artikli eesmärk on anda lühiülevaade ning tutvustada hingehoiu õppesuuna rakenduskõrgharidusõppe lõputööd. Töö kannab pealkirja „Ülekande teadvustamine ja käsitlemine pastoraalses nõustamises” ning on kaitstud 8. juunil 2020 EELK Usuteaduse Instituudis. Lõputöös püstitatakse hüpotees, et psühhoanalüüsist pärinev ja paljudes psühhoteraapiates kasutatav ülekande mõiste ja kontseptsioon omab olulist seletusjõudu pastoraalse taustaga nõustamissuhetes. Töö eesmärgiks on avada lugejale ülekande […]

Idakatoliku kirikud, 5. osa

Loe ka 1. osa, 2. osa, 3. osa ja 4. osa. Käesolev osa on viimane. Kreekakatoliku eksarhaadid Kreekas ja Türgis[1] Mitmed idakatoliku kirikud nimetavad ennast ametlikult või mitteametlikult kreekakatoliiklikeks.[2] Siin käsitleme aga autoktoonset kreekakatoliku kirikut, st katoliku kirikut, millest suurem osa asubki Kreekas. 19. sajandi algupoole muutus Türgi võimude suhtumine idariitustega katoliiklaste suhtes tolerantsemaks. Selle […]

Idakatoliku kirikud, 4. osa

Loe ka artikli 1. osa, 2. osa ja 3. osa. Idariitusega katoliku eksarhaat Tšehhi Vabariigis Ajalooliselt kuulus see kreekakatoliku kogukond Prešovi piiskopkonna alla. Kui Esimese maailmasõja lõpus Prešovi piiskopkond jäi Tšehhoslovakkia Vabariigi sisse, siis aja jooksul sattus selle kiriku või piiskopkonna liikmeid ka riigi lääneossa. Seetõttu tekkis seal kogudusi. Kui kommunistid 1950. aastal Prešovi kreekakatoliku […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/12: valvamispühapäev Ml 3:13–18

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Idakatoliku kirikud, 3. osa

Loe 1. osa siit ja 2. osa siit. Vene kreekakatoliku kirik Võrreldes teiste slaavi kreekakatoliku kirikutega on see kirik veel üsna noor. Oma riituse poolest erineb see mõningal määral Ukraina Kreeka-Katoliku Kirikust. Tekkimisest peale järgitakse siin täpselt slaavikeelset bütsantsi liturgiat[1] erinevalt ukrainlastest, kellel on pika aja jooksul välja kujunenud oma ukrainapärane liturgia, mida mõnikord kutsutakse […]

Idakatoliku kirikud, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. Ukraina kreekakatoliku kirik Meie jaoks ilmselt kõige tuntum idakatoliku kirik on Ukraina kreekakatoliku kirik. Selle kiriku ja tema liikmeskonna üle neljasaja aasta pikkune teekond ei ole kerge olnud. Suurem osa ajaloost on möödunud selle kiriku suhtes üsna sallimatus õhkkonnas. Üpris pikki perioode on see kodumaal või vähemalt mõnes kodumaa piirkonnas […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English