Artiklid

Kokku 476 postitust

Kas naisele on kohane Jumala poole palvetada katmata? Lühiülevaade probleemidest, teooriatest, suundadest 1Kr 11:2–16 eksegeesis

Pauluse juhised Korintoses elavatele kristlastele pea katmise kohta palvetamise ning prohvetlikult kõnelemise ajal (1Kr 11:2–16) on aegade jooksul pälvinud laialdast tähelepanu. Pea katmise instruktsioon ise on kaotanud tänapäeval enamike lääne kristlaste seas nii praktilise kui teoreetilise olulisuse. Siiski sisaldab Pauluse argument lisaks ka materjali, mis jätkuvalt genereerib tuliseid arutelusid ja kirglikke sõnavõtte nii kolmainsuse, meeste […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/8: seitsmes pühapäev pärast nelipüha 1Sm 15:22–26

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid arutelusid […]

Piibel luterlikus traditsioonis

Ühinenud Piibliseltsid ja Kirikute Maailmanõukogu on 2018 aastal publitseerinud ühisväljaande pealkirjaga „Sinu sõna on tõde: Piibel kümnes kristlikus traditsioonis.“ Raamat on kogumik teoloogide ja ajaloolaste esseedest, mis arutlevad ja vaatlevad kuidas Piiblit kasutatakse ja mõistetakse erinevates kristlikes traditsioonides. Avaldame eestindatud peatükke. Juubeliaastal, kui reformatsiooni algusest möödus viissada aastat, olid luterlased üle kogu maailma hõivatud arutlustega […]

Ülim reaalsus ilma jumalata

Sissejuhatus Sotsiaalse keskkonna üheks uurimise võimaluseks on jaotada indiviidid kaheks – religioossed ja mitte-religioossed isikud. Mingis osas kattuvad religioossetel ja mittereligioossetel isikutel eetilised standardid ja hoiakud, mingis osas kehtestab religioosne narratiiv religioossele inimesele teistsuguse käitumise ja tarbimise mustri. Erisus pakub majandusteadlastele huvi seoses nõudlusega religioosse kvaliteediga toodete ja teenuste järele ning tehingukulude võimaliku tasemega. Üheks […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/7: kolmas pühapäev pärast nelipüha Sk 1:3–6

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid arutelusid […]

Piibel anglikaani kiriku traditsioonides

Ühinenud Piibliseltsid ja Kirikute Maailmanõukogu on 2018 aastal publitseerinud ühisväljaande pealkirjaga „Sinu sõna on tõde: Piibel kümnes kristlikus traditsioonis.“ Raamat on kogumik teoloogide ja ajaloolaste esseedest, mis arutlevad ja vaatlevad kuidas Piiblit kasutatakse ja mõistetakse erinevates kristlikes traditsioonides. Avaldame väljaandja loal eestindatud peatükke. Algus Anglikaani Ühendus sündis väidetavalt Piibli tõlgendamise küsimuse – ühe Vana Testamendi […]

Hermeneutika varjatud võimust

Üks inimene ütleb teisele: „Sa ütled küll nõnda, aga mida see tegelikult tähendab?“ Siin on peidus varjatud hermeneutiline küsimus, mida niisugusena üldiselt ei tajuta. Hermeneutikat leidub ja kasutatakse kõikjal ning eri aegadel on seda mõistetud eri viisil. Veelgi enam, ka samal ajal ja samas toas ja samas kollektiivis on inimeste poolt kasutatavad tõlgendusviisid alateadlikult ja […]

EELK perikoopide abimaterjal 3/6: Nelipüha Jr 31:31–34

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 3. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit ning 2. osa siit.Kolmanda osa sisu: 4. Soovitused ja konkreetsed sammud4.1. Kirikuosadus kui jumalateenistusosadus4.1.1. Jumalateenistusosadus ja katoolsus4.1.2. Sõna ja sakramendi ühine toimetamine4.2. Kirikuosadus kui õpetamise osadus4.3. Kirikuosadus kui kasvava kujunemise osadus4.4. Kirikuosadus kui tunnistamis- ja teenimisosadus tänapäevases Euroopas […]

Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Vastuvõetud EKOE 8. täiskogul (2018) Vaata saatesõna ja artikli 1. osa siit. 2. Teoloogilised alused 2.1. Kirik kui Kristuse ihu ja pühade osadus 2.2. Sõna ja sakramendi osadus 2.3. Usutunnistus, õpetus ja elu 2.4. Issanda söömaaja osadus ja kirikuosadus 2.5. Kirik ja kirikuosadus kui õigeksmõistusündmuse väljendus 3. Proovikivid: siduvus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English