Artiklid

Kokku 575 postitust

EELK perikoopide abimaterjal 5/8: Suur Neljapäev Ap 2:42–47

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

EELK perikoopide abimaterjal 5/9: Esimene Ülestõusmispüha 1Kr 15:1–11

1. Perikoobi tekst Tekst on selge ja arusaadav. Puuduvad tekstikriitilised probleemid. Üksikutes käsikirjades esinevad sõnastuse erinevused on vaid stilistilised parandused. 2. Struktuur ja kontekst Perikoop on osa suuremast tervikust, milleks on 1Kr 15. Peatükk käsitleb Kristuse ülestõusmist ja selle seost eshatoloogilise surnute ülestõusmisega. Peatüki võib jagada järgmisteks sisulisteks osadeks: salmid 1–11, mis annavad aluse usule […]

Kristlik kõrgharidus ja heebrea tarkus

Head konverentsi külalised! Kas teil on hea mälu? Minul endal tõtt-öelda mitte. Vestluse, loengu või raamatu üldist mõtet on küll kerge meelde tuletada, kuid nimede, kuupäevade ja mõne tabava lause täpse sõnastusega on aga palju keerulisemad lood. See tõik on muidugi äärmiselt kahetsusväärne, sest, kasvanud üles traditsioonilises baptistikoguduses, ei ole mul elus suuremat rõõmu, kui […]

Hirm kirikus. Isa Christoph Wrembeki ettekanne EELK vaimulike konverentsil 25.01.2022 Nelijärvel

Armsad õed ja vennad! Mina olen Christoph Wrembek. Ma olen jesuiit [näitab kirjale„Jesuit inside“oma džempril]. Me oleme täna hirmu kohta palju kuulnud. Nopin rõõmuga üles mõned mõtted eeskõnelejatelt ja arendan neid edasi. „Hirm kirikus“ on meie põhiteema. Ma arutlen sellel teemal kolmes osas, nagu jesuiitidel on sajandeid tavaks olnud. Esmalt võtan ma teksti 1. Moosese […]

EELK perikoopide abimaterjal 5/7: paastuaja viies pühapäev Hb 9:11–14

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Eesti baptistide usuteaduslikust seminarist 1922-1940

Tänavu tähistab Kõrgem Usuteaduslik Seminar 100. aastapäeva. Päris alguses kandis see kool Eesti Baptisti Jutlustajate Seminari nime. Eesti baptistid – ja vabakogudused laiemalt – on läbi aastate hoidnud ja praktiseerinud veendumust, et haridus on tähtis. Vist ükski usuliikumine ei saa läbi ilma anti-intellektuaalsete häälteta, kuid pilk ajaloole osutab, et baptistid on suutnud säilitada tasakaalu: nad […]

Vabadus lahkuda ja vabadus jääda: E. Profittlich ja Püha Tooli suhted

Oma lühikeses kõnes tahaksin keskenduda Eduard Profittlichi elu ühele aspektile, mida pean oluliseks, nimelt tema kutsumuse kujunemisele tema elu küpsemas eas toimunud dialoogis kahe paavstiga: Pius XI ja Pius XII. Usun, et see aspekt on asjakohane igaühe – eriti katoliiklaste, aga mitte ainult katoliiklaste – jaoks, kes tema isikut lähemalt käsitleb. Ühest küljest on suhe […]

Teekond pühaduse poole. Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine

Eesti roomakatoliku kirikus on Jumala sulase, peapiiskop Eduard Profittlichi elulugu, vaimulikku tööd ja märtrisurma ning tema märtrisurma mainet põhjalikult uuritud alates 2017. aastast, kui Eesti apostellikus administratsioonis algas piiskopkonna faas. Nende uurimuste keskmes ei olnud Jumala sulase tehtud vaimuliku töö ulatus, vaid pigem tema kui kristliku eeskuju mõju katoliiklastele ja tema märtrisurm. Peapiiskop Eduard Profittlich […]

Mida kirjutasid meie vanad misjonilehed Jaapani paganatest?

19. sajandil asutati Euroopas, Põhja-Ameerikas ja mujal maailmas palju misjoniseltse ja nende seltside poolt asutati hulgaliselt perioodilisi misjoniväljaandeid selleks, et populariseerida rahva hulgas misjoniideid ja koguda oma tegevusele seeläbi toetust. Eestiski käivitasid misjoniideedest innustunud vaimuliku töö tegijad ja koolitegelased järgemööda mitu värvikat misjoni(aja)lehte, kuid erinevalt muu maailma väljaannetest olid meie misjoniteemalise ajakirjanduse taga sel ajal […]

EELK perikoopide abimaterjal 5/6: paastuaja teine pühapäev 1Ts 4:1–8

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English