Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik has written 47 posts for K&T

Järgne mulle! (Jh 21:15-19)

„Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?“ Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!“ Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?“ Ta vastas talle: „Jah, […]

Omadega mäel (Js 33:20–22)

Vaata Siionit, meie pidupäevade linna! Su silmad näevad Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatut telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki. Sest seal on Vägev: meiega on Issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik, sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. Sest Issand on meie kohtumõistja, Issand […]

Väravast väljas teed puhastamas – usupuhastuspüha jutlus (Js 62:6–7, 10–12)

„Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meelde tuletajad, ärgu olgu teil puhkust ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks! Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke […]

Üteldes Piiblit: Christopher Bryan usukohasest interpreteerimisest

Meie laius- ja pikkuskraadi ristumispunktis ei ole võõras küsimus sellest, milline on piibliteaduse suhe kiriku igapäevase tööga. Ühelt poolt tegutsevad meie teoloogid päevast päeva nii kirikus kui akadeemias Piibli sõna tõlgendamise ja kuulutamisega. Teiselt poolt on esinenud ka eitust: teoloogia, piibliteadus, eksegeetika töötavat kiriku kuulutamisele ja tõelisele usule vastu; nende eesmärk olevat dekonstrueerida Jumala Sõna […]

Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 2. osa

  Artikli esimene osa kirjeldas konflikti lahendamise jututüüpi Vanas Testamendis, valides lähtepunktiks Iisaki ja Abimeleki jutustuse kaks episoodi Genesise (1. Moosese raamatu) 26. peatükis. Nüüd tasub aga pilgud pöörata Piiblist väljapoole ja otsida konflikti lahendamise jututüüpi ka mujalt. Sest see aitab meil paremini mõista, miks selline jututüüp võis olla vanas maailmas populaarne ja kus täpsemalt. […]

Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 1. osa

Rahu Lähis-Idas – ilmvõimatu! Nii ütleks vist tänapäeval iga normaalne, uudistega vähegi kursis olev inimene. Keegi ei usu, et selles piirkonnas võiks kunagi valitseda rahu või et seda üldse võiks loota. Ometi on Vanast Lähis-Idast säilinud hulgaliselt lugusid, millised mitte ainult ei sea endale eesmärgiks rahu ideaali kui väärtuse sugereerimist, vaid esindavad lausa vastavat jututüüpi. […]

Täiesti surnud (Js 53)

Kannatus Jeesus Kristus on ’ebed ’adonaj, Jumala Sulane – nii arvasid evangeeliumite kirjutajad. Neljas Jumala Sulasele pühendatud laul Vana Testamendi Jesaja raamatus (52:13–53:12) on üks neist, mis pakkus evangelistidele äratundmist: jajah, just nii pidigi kannatama Jeesus, just nii on pärimus temast meieni jõudnud. Just nii on tuntud prohvet Jesaja juba mitu põlvkonda varem kuulutanud ja […]

Pauluse kirjad ja (homo)seksuaalsus – tagasivaade Eesti diskussioonis kasutatud hermeneutilistele argumentidele, 2. osa

3. Toora kehtivus Pauluse ja kristlaste jaoks Üks probleeme, mis ikka ja jälle on kerkinud esile Eesti kristlikus ja eriti luterlikus diskussioonis homoseksuaalsuse teemal, on seotud Toora kehtivuse küsimusega. Debatt läheb kaugemale kui tavalised viited kuulsatele kirjakohtadele 3. Moosese raamatus (18:22 ja 20:13), mis nõuavad surmanuhtlust homoseksuaalse akti toime pannud meestele (Nelson 2005; Ehasalu 2006; […]

Pauluse kirjad ja (homo)seksuaalsus – tagasivaade Eesti diskussioonis kasutatud hermeneutilistele argumentidele, 1. osa

Mõned faktid Eesti tausta kohta Eesti ühiskondlikul ja kiriklikul maastikul on oma eripärad. Võrreldes enamuse Euroopa ja maailma riikidega kuulub suhteliselt väike protsent rahvastikust otseselt mõnda usulisse ühendusse. Osakaal kõigub veerandi elanikkonna piiril, ning tendents on olnud langev. Suurimad religioossed ühendused on kristlikud, kaks neist eriti: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu […]

Pagulaspiibel – raamat omadele ja võõrastele

Järgnev piibliteoloogiline mõtisklus sai alguse küsimusest, mida ütleb Piibel pagulaste kohta. Eneselegi ootamatult avastasin, et selle küsimusega on seotud kogu Piibli teoloogia. Jah, pagulus ei kuulu kaugeltki Piibli peateemade hulka, sest sealt leiame hoopis Jumala tegevuse maailma ja oma rahva suhtes ning inimese lunastamise pattudest Kristuse läbi, aga pagulasküsimuse raames saab siiski läbi arutada praktiliselt […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English