Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 32 posts for K&T

Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas

Kui mu teoloogia on täiuslik, täitsa täiuslik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on lõplik, täiesti lõplik, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on õige, kõige õigem, siis on mu Jumal surnud.Kui mu teoloogia on kooskõlas pühakirjaga, täielikult pühakirja põhine, siis on mu Jumal surnud.Ainult surnu juurde viib tee!Ja tema hauale.Jumala hauale viis […]

Armuline Jumal (Mt 9:1-8)

„Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!“ Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See teotab Jumalat!“ Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Mispärast te mõtlete […]

Ja olla nagu puu

Ma tahan elada stimulatsioonideta elu. Et ma tahan, tähendab, ma elan ergutite abil. Ma tahan kulgeda nagu puu. Et ma tahan, järelikult ma ei kulge nagu puu – ma olen ikkagi inimene, mitte puu! Ma tahan elada ilma väärtusteta, ilma põhimõteteta. Seega, mul on need. Või ei julge ma endale tunnistada, et mul pole neid. […]

Laulge Issandale uus laul

See pisuke lugu on isa Vello Salo mälestuseks, kes uinus ülestõusmisööl. Astume läbi suure reede ülestõusmisse. Sellesse pühasse päeva – ülestõusmisse – viib ainuke tee, mis kulgeb läbi suure reede. Lähme täna koos Mare Kandrega: „Ta nägi seal ennast (oma poja kujul).“ Sest, kes Jeesust näeb, näeb Teda, kes Tema on saatnud (Jh 12:45; 14:9). […]

Litaania

Issand, heida armu.   Palugem rahus Issandat. Issand, heida armu.   Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end ukrainlaseks. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end venelaseks. […]

Ristiülendamise püha

„Konstantiini aegu loobuti sõdimiskeelustki ja see oli ots.” (1964) „Siis tapeti kristluse maski varjus, nüüd kasutatakse selleks edu ja rahva tulevikku.” (1939) Õigeusu kirikus algab kirikuaasta 1. septembril. Kirikuaasta esimene suurpüha on Jumalasünnitaja ehk Jumala Ema sündimise püha 8. septembril – „täna, oh inimesed, sündis meie lunastuse alustus”. Järgmiseks suurpühaks on 14. septembril ristiülendamise püha, […]

Feminism on patriarhaalne

Feminism – liberaalne feminism, radikaalne feminism, marksistlik feminism, sotsialistlik feminism, postmodernne feminism, võrdsusfeminism, erinevusfeminism, Angloameerika feminism, Lääne-Euroopa feminism, Põhjamaade feminism, Ida-Euroopa feminism, must feminism, ökofeminism, kultuurifeminism, kristlik feminism, heaolufeminism – on patriarhaalse ühiskonna üks nähtusi. Ilmalik ilming. Feminism on ja saab sündida ainult patriarhaalses ühiskonnas. Et patriarhaalsus on ebainimlik, on seda eo ipso feminism. See […]

Homoseksuaalsus ei ole patt

Mis on patt? Kas me defineerime pattu patunimekirjade alusel? Et enne on nimekiri, ja alles siis patt. Kas me räägime patust või pattudest? Kui me peame loodusseadusi Jumala seadusteks, siis homoseksuaalsust pidada patuks on patt, sest looduses – ja inimene on kaheldamatult loodusseaduses olev Jumala loodu – on olemas homoseksuaalsus. Nüüd on siin see, koht, […]

On ainult üks Suur Reede

On ainult üks Suur Reede. Mitte kaks korda aastas või 2000 korda. On ainult üks ülestõusmine. Ülestõusmispüha hommikupäike tantsib nn uue kalendri kui ka vana kalendri ajal, sest on olemas ainult üks ja ainus Kristuse ülestõusmine. Kõik muu on meie tähistamine-meenutamine. Või meie püüd neid sündmusi läbi elada ja läbi mängida, läbi palvetada. On ainult […]

Kurtmine

„Nende seas aga sündis ka jagelemist, keda nende seast tuleks arvata teistest suuremaks.” (Lk 22: 24). „Ja Darwini meelest loomulikult tööline on ainult härrast sõltuv objekt, tööriist, mis pole persona, mil pole endas härrale omast telost. Et telos võib olla ebateadlik, olendis (ja seega elusas universumis) kätketuna eo ipso olemas, seda Darwin oleks võinud juba […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English