Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 25 posts for K&T

Homoseksuaalsus ei ole patt

Mis on patt? Kas me defineerime pattu patunimekirjade alusel? Et enne on nimekiri, ja alles siis patt. Kas me räägime patust või pattudest? Kui me peame loodusseadusi Jumala seadusteks, siis homoseksuaalsust pidada patuks on patt, sest looduses – ja inimene on kaheldamatult loodusseaduses olev Jumala loodu – on olemas homoseksuaalsus. Nüüd on siin see, koht, […]

On ainult üks Suur Reede

On ainult üks Suur Reede. Mitte kaks korda aastas või 2000 korda. On ainult üks ülestõusmine. Ülestõusmispüha hommikupäike tantsib nn uue kalendri kui ka vana kalendri ajal, sest on olemas ainult üks ja ainus Kristuse ülestõusmine. Kõik muu on meie tähistamine-meenutamine. Või meie püüd neid sündmusi läbi elada ja läbi mängida, läbi palvetada. On ainult […]

Kurtmine

„Nende seas aga sündis ka jagelemist, keda nende seast tuleks arvata teistest suuremaks.” (Lk 22: 24). „Ja Darwini meelest loomulikult tööline on ainult härrast sõltuv objekt, tööriist, mis pole persona, mil pole endas härrale omast telost. Et telos võib olla ebateadlik, olendis (ja seega elusas universumis) kätketuna eo ipso olemas, seda Darwin oleks võinud juba […]

“Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama” (Jh 4:24)

Mida see tähendab, et Jumalat peab vaimus ja tões kummardama? Alustame lihtsast, teeme asja lihtsaks. Jumal on Vaim ja Jumal on Tõde. Seega peab Jumalat kummardama Jumalas. Mida see tähendab? Teiseks, mis on Tõde? Pilatus küsis Jeesuselt, et mis on tõde (Jh 18:38). Esiteks jätame meelde, et ainult Jumal on Tõde, ja ei miski muu. […]

Ühest Uku Masingu jutlusest

See jutlus – „Jutlus tekstile Jh. 17,11–17 ja mõtteid selle teksti üle“ – on kogumikus „Uku Masing ja Piibel“ (Tartu: Ilmamaa, 2005, 29–46). Masing kirjutas selle 19-aastasena, 1929. aastal. Aasta hiljem ilmub „Pessimismi põhjustavad nähted“. Neli aastat hiljem avaldub „Anatoti prohvet“. Ja nii edasi, kuni lõpuni, üks ja see sama teema – lunastus ehk: „[n]agu […]

Kordumatu reaalsus

Pole olemas identseid hetki. Iga hetk on kordumatu. Igal hetkel näiteks Sa vananed. See tähendab, et midagi on Sinus surnud või juurde tulnud. See on peaaegu märkamatu, kuid see on muutus. Sa ei märka, millal saab alguse Sinus vähkkasvaja või seda, kuidas surevad Su rakud ja lupjuvad veresooned. Kõik, iga pisimgi psühho-füsioloogiline muutus Sinus igal […]

Jeesuse maal on õhuks Püha Vaim

Proloog „Sest Sa oled seda väärt!” Ma mõtlen endale: „Ma olen seda väärt!” „Tõesti, tõesti,” ma ütlen endale ja teistele: „Ma olen väärt.” Õnne, rahu, tervist, Jumalat, sobilikku eluaset, head töökohta, piisavalt palju raha, ilusaid sobilikke riideid, käekella, head kohvi, tervislikku toitu, looduslikku make-up’i, meeldivaid suhteid, uut mobiili, vinget arvutit, suurepärast autot, hästipuhastavat tolmuimejat, armastavat, […]

Ainult Jumal

Jumal on mu toit. Jumal on mu jook. Jumal on mu eluase. Jumal on mu haud. Jumal on mu hea. Jumal on mu halb. Jumal on mu isa. Jumal on mu ema. Jumal on mu ligimene, mu mitte-mina, mu teine. Jumal on mu siin. Jumal on mu praegu. Jumal on mu tulevik. Ma elan Jumalat, […]

Mida vähem olulisem on Jumal, seda olulisemad on Tema tööriistad

Eesti pole olnud mitte kunagi kristlik maa. Siin on olnud ja on kristlasi, kuid kunagi pole olnud kristlik üleni. Kohas, kus on orjandus ja (kohaliku) inimese välja suretamine, seal ei ole kristlust. Ei olnud kristlik Eesti Wabariik ega praegunegi mitte. Miks tähistame mittekristlikku tegu – Maarjamaad? Kas tõesti peame paluma: „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid. […]

Siin ma seisan

Kirjuta usutunnistuse analüüs, üteldi mulle piiskopi poolt. Mõtlesin, ootasin, mõtlesin, ootasin. Kuidas kirjutada Nikaia usutunnistuse analüüs ehk tunnistada oma usku? Ja siis, ühel õhtul – aasta oli 2012 – see tuli. Ühe ropsuga, kasutades tekste, mis mu ümber olid tol hetkel, väljendamaks oma mõtteid, tundeid, arusaamu. See mu analüüs, „lapik maa“, toetub „kolmele vaalale“, mu […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English