Meelis-Lauri Erikson

Meelis-Lauri Erikson has written 12 posts for K&T

Kolm mõtisklust

Vestluskatke 1. … tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: „Ära karda!“ Ilm 1,17 „Ma olen siin misjonijaamas töötanud üle kümne aasta,“ ütles vana arst ja kummardus, et kohendada kaminas tuld. „Ja siin Aafrikas olen elanud peale kolmekümne aasta.“ Me istusime ja kuulasime ööd. Pimedat Aafrika ööd täis tsikaadide laulu. Akende taga oli […]

Kaks päeva Jeesusega. Jutlus Vaimulike konverentsil 2020

„Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti […]

Olla tänulik!

Me teame, et leib ei küpse poeriiulil, liha ja piim ei tule külmkapist ega kartul-kapsas kaunilt sätitud supermarketi vitriinist. Ka vesi ei tule kraanist ega elekter seinakontaktist. Kõik see viib tohutu ringiga viimaks välja maasse ja vette, õhku ja tulle ehk Looja loomingusse. Kuid kas ikka teame seda? Oktoobri teisel pühapäeval tähistame kirikus lõikustänupüha. See […]

Ma saan sinust aru! (Ap 2:9–11). Nelipühajutlus

„Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia-, Juuda- ja Kappadookiamaal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool, ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased – kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?” (Ap 2:9–11) Mõnest asjast peab […]

Eestipärasest ristiusust

Pealkiri on teadlikult laenatud Masingult, aga tema teed ma muidugi ei saa minna. Tema tohutut pessimismi võib ju jagada või mitte jagada. Kuid juba tema artikli pealkiri inspireerib. See siin pole siiski teaduslik ettekanne, vaid lihtsalt ühe mehe mõtted. Olen ka allikatele viitamise enamasti ära jätnud. Defineerin usku kui inimese reaktsiooni millelegi, inimese vastust millelegi, […]

Kivi kukkumine (Mt 23:1–2)

„Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: „Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid.““ (Mt 23:1–2) Kivi kukkus lompi ja sellest tekkinud lainetus jõudis igasse soppi. Katsugem vaadelda aega, seda mälu suurimat eksitajat ja tarkuse kindlaimat talletajat. Aeg käib meie ees ja meie käime ajas. On mõttetu sõdida aja eest aja vastu, aeg on meile nii […]

Salajane Jumal (Mk 8:22-26)

„Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: „Kas sa näed midagi?“ Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas.“ […]

Huqqim Jaakobi juures

„Sa loe parem palveraamatut, sest mitte kõik, mis Pühakirjas seisab pole meile seletamata selge“ (Karl Ristikivi, Mõrsjalinik). Piibel on kahtlemata raamat, mis on mõjutanud miljonite inimeste elu ajast-aega ja tahes-tahtmata. Ometi ei ole see kerge ja lihtne lugemine. Eriti veel selle järgi elamine. Miks? Selle ja nii mõnegi muu asja selgitamiseks võttis üks NewYorgi juudi […]

Luther kui hoiatus

Kes ei teaks Lutherit? Temanimelist kirikut, tema pärandit, luterlust, tema töid, millest kõigest ilmselt ikka veel annab doktoritöid kirjutada. Eisenach, Erfurt, Wartburg, Worms, Wittenberg ja peale selle veel loomulikult Saksa rahvuspühak par excellance, kelle kohta muuhulgas leidub Wikipedias ka selline legend: ühel õhtul läinud Luther läbi metsa koju ja näinud, kuidas ühel kuusel peegeldub taevatähtede […]

Ajalooline võimalus

Kuulsin lugu ühest pastorist, kes keeldus vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel esinemast. Ütleme, et lugu juhtus ühes Eestimaa vallas aastat paar tagasi. Muidugi põhjustas selline äraütlemine nördimust ja arusaamatust. Miks siis nii? „Ma räägiksin teile asju, mida te ei taha kuulda,“ olevat pastor vastanud. „Ja muud ei taha jälle mina rääkida.“ Kindlasti olid sel konkreetsel vaimulikul […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English