Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit has written 17 posts for K&T

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [3. osa]

Üleeelmisel nädalal ilmunud esimeses tekstiosas oli teemaks diakoonia kontekst ja diakoonia identiteet. Eelmisel nädalal sai alguse diakoonia praktika käsitlemine. Käesolevas numbris see jätkub. Alateemadeks on diakooniatöö osapooled, diakooniaõpe, diakoonia ja arengutöö, prohvetlik diakoonia, diakoonia ja kuulutus, diakoonia ja diapraktika, diakoonia käitumisjuhendi alusväärtused. Ka diakoonia praktikale pühendatud tekstiosa lõpeb küsimustega järelemõtlemiseks. Uurimusdokument lõpeb erialaste terminite lühisõnastikuga. […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [2. osa]

Eelmisel nädalal ilmunud tekstiosas käsitleti diakoonia konteksti ja diakoonia identiteeti. Käesoleval ja tuleval nädalal on teemaks diakoonia praktika. Alateemadeks on seekord diakoonia eesmärk, diakooniatöö põhisuunad, diakoonia praktika avaldumisvormid ja diakoonia meetodid. III osa: Diakoonia praktika Diakoonia eesmärk Teatmikus „Dictionary of Ecumenical Movement“ on diakoonia kohta esitatud järgmine määratlus: „inimeste vajadustest lähtuv kristlaste vastutustundlik evangeeliumi teenimine […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [1. osa]

Diakoonia kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine LML-i panus diakoonia mõistmisesse ja praktikasse SisukordEessõnaTänuavaldusSissejuhatus I osa: Diakoonia kontekst     1. Miks on vaja konteksti lugeda?     2. Kohalik kontekst ja üldised suundumused     3. Diakooniatöö muutuvad kontekstid     4. Lootusetuse ja lootuse keerised     5. Igas kontekstis esinevad eksistentsiaalsed proovikivid     Küsimused järelemõtlemiseks II osa: Diakoonia identiteet […]

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus

2.–4. mai 2018 toimus Berliinis kõrgetasemeline rahvusvaheline suurkonverents  „Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – avalik teoloogia üleilmses kontekstidevahelises dialoogis“, mille korraldasid Luterlik Maailmaliit, Berliini Evangeelne Akadeemia, Saksa evangeelne humanitaarabi organisatsioon Brot für die Welt ja Rootsi evangeelne luterlik kirik. Konverents oli jätkuks Luterliku Maailmaliidu uurimusprotsessile „Kirik avalikus ruumis“, mille tulemused on sõnastatud 2016. aastal […]

Kirik avalikus ruumis, 2. osa

Eristusega seotud probleemid Jumal valitseb nii ilmaliku kui ka vaimuliku valdkonna üle. See tähendab, et Jumala tõotus sellele maailmale ja Jumala tegevus selles maailmas hõlmab tegelikkuse kõiki aspekte. Kirik on kutsutud tutvustama Jumala armastust selles maailmas sõna ja teoga. Seega kui kirik näeb ilmalikus valdkonnas ebaõiglust ja rõhumist, peab ta selle vastu sõna võtma, nõrkadele […]

Kirik avalikus ruumis, 1. osa

Sisukord Eessõna. Martin Junge 1 Sissejuhatus Ülemaailmne arutelu religiooni avalikust rollist Kiriku roll avalikus ruumis põhineb Jumala tegevusel maailmas Dokumendi eesmärk ja ülesehitus 2 Avalik ruum kui õiglane koht kõigile Õiglane koht kõigile Avalik ruum – tegelikkus Ujuvad piirid Kirikuhooned kui avalik ruum 3 Kirik avalikus ruumis – luterlik perspektiiv Jumala armu poolt vabastatud – meie […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 2. osa

3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval (30) Piiblit ei saa lugeda ilma tõlgendamata. Isegi kui me ei julge minna nii kaugele nagu Luther ja muuta piibliraamatute kaanonit, tegeleme lugemise käigus alati hermeneutikaga. Seega ei ole küsimus selles, kas tõlgendada või mitte, vaid pigem: „Milline tõlgendus on tänapäeval kehtiv luterlik tõlgendus?” Sellest küsimusest kasvab välja rida mõttekohti, […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna Martin Junge 1. Sissejuhatus: Piibel ja selle tõlgendamine kui luterlike kirikute tähelepanu kese 2. Mida tähendab sola scriptura? Piibli lugemine luterliku reformatsiooni valguses 2.1. Lutheri piiblikäsitus ja eksegees 2.2. Sola scriptura ja kiriku traditsioon 2.3. Mõistmise paradoks: ilmutus ja tõlgendus 3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval 3.1. Piibli kontekstuaalne tõlgendamine kultuuride paljususe olukorras 3.2. […]

Soolise õigluse põhimõtted, 2. osa

Vt artikli esimest osa siit. Osadus teel soolise õigluse poole LML jätkab soolise õigluse saavutamiseks meetmete väljatöötamisega ja oma põhimõtete järgi elamisega nii organisatsiooni kui ka selle erinevate struktuuride tasandil: Üheksandal peaassambleel Hongkongis nimetati osaduse üheks keskseks ülesandeks soolise võrdõiguslikkuse taotlemist: soo ja võimu teemadel kõnelemine teoloogilisest ja piibellikust usu perspektiivist, mida käsitletakse õigluse ja […]

Soolise õigluse põhimõtted, 1. osa

Eessõna Piibli üleskutse õigluse eest seista on meie osaduse enesemõistmise keskmes. Jumala arm vabastab meid, liidab meid Kristuses ühte ja võimaldab elada ja üheskoos töötada õigluse, rahu ja lepituse heaks. Luterlik Maailmaliit (LML) on võtnud endale kohustuse olla kaasav organisatsioon ja võimaldada naistele ning meestele täielik ja õiglane osalemine kiriku ning ühiskonna elus, selle otsustamisprotsessides, […]

Reformatsioon 500
English