Kristina Viin

Kristina Viin has written 2 posts for K&T

Milline Maarja Sa oled?

Mõne aasta eest, üsna teoloogiaõpingute alguses nägin sümbolitest laetud unenägu. Vastutahtsi lennutati mind kuhugi kõrgustesse hõbedasse saali, kus pidin seisma metalselt läikivate nägude ja ogajate kroonidega keerubide kogu ees. Mind justkui kaaluti. Oma vaimus teadsin, et küsimuseks oli: „Milline Maarja sa oled?“ Kas patune naine või nagu see teine, puhas ja neitsilik? See küsimusepüstitus reedab […]

Neitsi Maarja ja uskmatu Salome

Johannese evangeeliumi kaudu teame lugu uskmatust Toomast (Jh 20:19–29), Jeesuse jüngrist, kes oma kaaslaste juttu ülestõusnud Jeesusest ei uskunud, vaid pidi ise oma sõrme ülestõusnu külje sisse pistma, et mõista: õpetaja tõesti elab! Vähem teada on aga lugu uskmatust Salomest, kes samamoodi äsjasünnitanud Maarja neitsilikkust sõrmedega järele katsuma pidi, tunnistamaks, et Maarja on tõesti neitsi […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English