ISSN 2228-1975

Jane Vain

November 26, 2021

Arvamused

Palveränd on sild

Palverännak on tänapäeval, 21. sajandil, mitmekihiline ja mitmetähenduslik mõiste, mis võib tähendada lähtuvalt kontekstist sügavalt religioosset teekonda palve ja ristikandmisega kindlasse pühapaika, grupi inimeste rännakut

Read More »
Arvamused

Mis on evangeelne eetika?

Käesolevas kirjatöös katsun vastata küsimusele „Mis on evangeelne eetika?“. Seda püütakse teha kolme teksti põhjal, analüüsides nende tekstide ühisosa ning ka erinevusi. Need kolm teksti

Read More »
English