Hedi Vilumaa

Hedi Vilumaa has written 11 posts for K&T

Armastuse käsk (Mt 22:36-40)

„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?” Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Mt 22:36-40) “Kui teie õigus ei ole […]

„Sa ei ole kaugel Jumala riigist!“ (Mk 12:28–34)

„Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?” Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma […]

Ühine vastutus kuulutuses

2003. aastal, enne oma viimast vaimuliku eksamit, tuli hea ordinatsioonivend minu juurde ja küsis suure südamemurega: „Aga Hedi, kui nemad [tollane konsistooriumi pro ministerio komisjon] meid ei vali, siis Jumal on meid ju ometi valinud?“. Julgesin seda talle kinnitada ja saime kõik ka inimlikult valitud. Mõni kuu hiljem oli ordinatsioonipäeval esimeste õnnitlejate seas koguduse esindus […]

Jutlus I advendiks (1 Pt 1: 10-12)

„Päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida […]

Jutlus palmipuudepühaks (Jh 17:1.6-8)

„Seda rääkis Jeesus. Ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: „Isa, tund on tulnud, kirgasta oma Poega, et ka Poeg kirgastaks sind /…/ Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd […]

Kirikliku mõtlemise inimlikust kantsist

Juba mõnda aega ei ole kirikus igav – vastupidi, põnevust jagub ja üllatusteks tasub valmis olla nagu ikka peapiiskopi valimiste ajal! Teema paisub ja avaneb aegamööda üha rohkem ka laiematele ja kirikuvõõrastele ringkondadele. Igaühel paistab tasapisi midagi lisaks öelda olevat ning peapiiskopi valimise ja tema kaaskonna moodustumise küsimus kujuneb küllap aasta lõpupoole üha huvitavamaks. Kuid […]

Segane kuulutus

Käisin hiljuti Venemaa Karjalas – Valge mere äärse Kemi linnani välja. Sellest käimisest kujunes omamoodi misjonireis – evangeeliumi sõnumi viimine sealsetesse kogudustesse-kogukondadesse, meie koguduste tervituste edasiandmine ning vastastikune kinnitamine usus. Mõlemad pooled said inimlikku toetust ja julgustust koos – kuigi üksteisest geograafiliselt kaugel – selles maailmas edasi elada. Mis võikski ju olla misjoni üks põhimõte. […]

Jumala läbi oleme üksteise osad (Rm 8:18–24)

„Paulus ütleb: Minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt –, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu […]

Kodune varandus – oma inimesed

Eesti vanarahva uskumuste hulgas leidub küllap paljudele tuttav varanduse-lugu, mille järgi tõuseb jaaniöösel maapõue peidetu üles. Varanduse leiukohta märgivad virvatulukesed, mida saab näha ainult läbi unkaaugu vaadates. Kes jaaniööl selliseid tulukesi näeb, on ehk õnnega koos ja võib rikkaks saada. Teise pärimuse järgi näitavad rahatuled küll asukohta, aga seal tuulutatakse jaanituulega maetud vara, et see […]

Aasta meresõitjad ja kiriku vastutus

Kaheksateistkümne aasta taguseid süngeid septembrikuu lõpu aegu mäletatakse Eestis kaua – 28. septembril 1994 uppus parvlaev Estonia, viies endaga kaasa 852 inimest. Laevahuku põhjustena nimetatakse tormist ilma, laeva ehitusvigu ja meeskonna vale tegutsemist, lisaks on esitatud mitmeid kinnitamata kuritegelikke versioone. Õnnetuse asjaolude uurimine kestis aastaid ja lõplikke vastuseid ei ole siiani. Estonia huku mälestuspäeval ilmus […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English