Ergo Naab

Ergo Naab has written 29 posts for K&T

Tagasi loodusesse!

Rakveres toimunud teatrifestivali Baltoscandal raames rikastasid linnapilti suured põllutöömasinad. Näiteks linna kivisel keskväljakul ilutses laia heedriga suur roheline John Deere’i kombain ning otse teatri ukse ees nelja roomikuga võimas punane Case IH hiidtraktor. Valitud olid kõige võimsamad masinad, mida on võimalik kätte saada. Taoline räigevõitu põllumajandusmehhaanika eksponeerimine väljapool tavapärast kontekstuaalsust ja seotus kultuurifestivaliga tekitas küsimusi. […]

Keisrikultus ja Kristuse kultus: Kas uurimislooliste eeldustega ajaloolise tõeni?

Arvestades ajalist distantsi ja 1. sajandi kristlust puudutavate ajalooliste andmete vähesust,[1] on Uue Testamendi (UT) puhul iga otsene tekstipõhine ajalooline järeldus seoses Rooma impeeriumi varase keisririigiaegse keisrikultusega hüpoteetilist laadi.[2] Kuid arvestades, et mõlemad kultused – keisrikultus ja Kristuse kultus – kohtusid ühises antiikkultuuri kontekstis ja kasutasid kujutluspilte valitsejakultuse ideoloogiast, on võimalik uurida nende terminoloogia ja […]

Lihtsuse rikkuses (Kl 1:24-27)

„Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast, ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna, seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on […]

Mida on ühist valgusel pimedusega?

Märksõna „dualism“ (ld duo) markeerib vastanduvaid pooluseid või binaarseid konstruktsioone. Piibliski on tuntud öö ja päev, valgus ja pimedus, õigus ja õelus, headus ja kurjus jne. Religiooniloos leidub dualismi küllaldaselt. Üheks kõige ehedamaks dualismi näiteks võiks tuua muistse iraani usundi zoroastrismi, kus usklike rituaalse puhtuse pidamise kaudu osaletakse otseselt headuse ja kurjuse vaheliste jumalike jõudude […]

Julge algus on pool võitu

Tänapäeva maailma on tabanud mitmesugused protestilained. Tüüpiliselt süüdistab protesteeriv mass valitsejaid autoritaarsuse kehtestamises ja/või konservatiivsete status quo’d säilitavate reformide läbi surumises. Nii palju kui mõistan, ei ole alati tegemist pealtnäha lihtsakoeliste taotlustega eristada tõde valest. Üsna pea peale nn araabia kevadet hakkasid kostma hääled, mis väitsid, et tegemist pole mingi kevadega – see on siis […]

Utilitarismist konfessionaalses võtmes

„Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi“ (Rm 5:1). Martin Luther olevat saanud roomlastele kirjutatust lähtuvalt Pühakirja üle mõtiskledes vabaks hirmust ja süütundest. Usu vabaduse dogma sai ka luterliku reformatsiooni aluseks, millest lähtuvalt sooviti kõrvaldada kirikust mõned väärnähtused (nagu materialistlik ahnus ja omakasu). Kuid Lutheri […]

Piiblilugude eksistentsialistlik tõlgendamine

Mõiste „eksistents“ avamine Eksistentsialism tuleneb sõnast „eksistents“, mis omakorda pärineb ladinakeelsest sõnast existere – „välja astuma“, „välja ulatuma“. Väljend „välja astuma“ on siinjuures tähendusrikas, sest oma olemuselt on tegemist vastuhakufilosoofiaga. Näiteks Kierkegaard rõhutas üksikindiviidi olulisust ja tema „välja astumist“ või „välja ulatumist“ massist. Ta rõhutas, et isiklikku eksistentsi ei tohi suruda süsteemi raamidesse ja seda […]

Progressiivsest ilmavaatest

Progressiivset kristlust on vahel vääriti käsitletud, mitte nii väga erinevana liberalistlikust kristlusest, mille radikaalsemates vormides justkui hüljatakse kristluse selline suur alustõde nagu inkarnatsioon. Arvan isiklikult, et isegi radikaalliberaalteoloogia ei saa lõplikult siiski läbi ilma traditsiooni toetuseta (ehkki küll modifitseerituna); juhul, kui see soovib jääda kristliku usundi piiridesse kasvõi näiteks kultuurkristlusena, tuleb tal ikka aeg-ajalt pöörduda […]

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha, et seda tavaelu situatsioonides käsitleda. Mõeldes neile inimestele ajaloost ja tänasest päevast, kes vaevlevad haiguste, füüsilise valu, vaimse depressiooni või süükoorma all, kaldun spontaanselt asetama end nende hulka, kellel on […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English