ISSN 2228-1975
Search

Ukraina: kristlikud maailmaosadused mõistavad hukka rünnakud, kutsuvad üles rahule ja kutsuvad palvetama

Foto: Sunguk Kim/Unsplash

Neli kristlikku organisatsiooni mõistavad teravalt hukka Vene sõjaväe edasitungi Ukrainasse ja 2022. aasta 24. veebruari öösel alanud rünnaku. Nad nõuavad Vene vägede tagasitoomist Venemaale ja konflikti viivitamatut lõpetamist. „Rahu peab valitsema,” rõhutavad nad.

Luterlik Maailmaliit (LML), Reformeeritud Kirikute Ülemaailmne Osadus (RKÜO), Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Metodisti Maailmanõukogu (MMN) kutsuvad üles palvetama Ukraina ja sealse piirkonna elanike rahu eest.

Nad on esitanud kutse veebipõhisele palveteenistusele, mis toimub tuhkapäeval, 2. märtsil kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Jumalateenistus toob kokku kristlased Ukrainast ja mujalt maailmast, kes otsivad rahu ja käimasoleva konflikti lõppemist.

„Jeesus kutsub meid olema lootuse sõnumitoojad, kes töötavad rahu nimel. Kristlike kirikutena kutsume seega üles antud konflikti viivitamatult leevendama, et Ukraina inimeste elud, inimõigused ja väärikus oleksid kaitstud,” ütles LML-i peasekretär õpetaja Anne Burghardt.

„Praegu on kirikutel aeg Euroopas ja kogu maailmas luua tugev solidaarsusliit inimestega, kes kardavad Ukrainas toimuva sõja mõju. On aeg koguneda palvetama inimeste eest, kellel on võim teha otsusi, mis päästavad elusid ja teevad rahu võimalikuks,” ütles EKK peasekretär dr Jørgen Skov Sørensen.

„Kuna Pühakiri julgustab meid kurjast eemale pöörduma ja head tegema, rahu otsima ja selle poole püüdlema (1Pt 3:11), peame me sellist provotseerimata rünnakut kurjaks ja püüame teha kõik endast oleneva, et sellele vastu seista, valmistudes samal ajal abistama neid, keda see otseselt mõjutab,“ ütles RKÜO kollegiaalne peasekretariaat koosseisus Hanns Lessing, Philip Peacock ja Phil Tanis.

„Hoolimata Ukrainas toimuvast usun ma endiselt, et rahvusvaheline üldsus saab midagi muuta, kui me ühiselt töötame rahu nimel selles piirkonnas,” ütles  MMN-i peasekretär õp dr Ivan Abrahams.

Üleskutses palvele Ukraina ja sealse piirkonna inimeste eest märgivad neli kristlikku osadust, et sõjaline rünnak ohustab ukrainlaste elusid ning rahu kogu Euroopas ja mujal. „Kriis on kiireloomuline ja nõuab ülemaailmse kristliku kogukonna tähelepanu ja solidaarsust.”

LML ühendab 148 luterlikku kirikut, mis esindavad üle 77 miljoni kristlase üle maailma. RKÜO koosneb enam kui 230 koguduslikust, presbüteri, reformeeritud, ühendatud ja valdensi liikmeskirikust, mis esindavad 100 miljonit kristlast. EKK on osadus, kuhu kuulub 114 õigeusu, protestantliku ja anglikaani kirikut kogu Euroopast. MMN hõlmab 80 liikmeskirikut kuuel kontinendil.

Allikad:

Luterlik Maailmaliit

Euroopa Kirikute Konverents

Soovitatud:

English