ISSN 2228-1975
Search

Thomas-Andreas Põder valiti Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretäriks

Õp prof Thomas-Andreas Põder valiti üleeuroopalise avaliku konkursi tulemusel Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretäriks (uurimistöö sekretär). Põder alustas tööd 2022. a jaanuaris.

EKOE (vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

Uurimistöö sekretärina vastutab Põder EKOE õpetuskõneluste, teoloogiliste uurimisprotsesside ja oikumeeniliste dialoogide juhtimise ja läbiviimise eest. Lisaks kannab Põder hoolt järjepidevuse eest EKOE teoloogilises mõtlemises. Põder jätkab prof dr Martin Friedrichi tööd, kes pärast kahtekümmet aastat EKOE uurimistöö sekretärina läheb juunis 2022 pensionile.

Põder on 20 aastat osalenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, aga ka Luterliku Maailmaliidu ning EKOE esindajana nii Eestis kui rahvusvaheliselt teoloogiliste komisjonide ja oikumeeniliste dialoogide töös. EKOE tegevustes on Põder osalenud alates 2006. aastast, olles mh kaks ametiaega nõukogu liige ning uurimistöö sekretärina tööleasumiseni selle asendusliige.

Uue ameti kõrval Viinis paiknevas EKOE kantseleis jätkab Põder süstemaatilise teoloogia professorina EELK Usuteaduse Instituudis ning religioonifilosoofia kaasprofessorina Tartu Ülikoolis.

Allikas: EKOE

Soovitatud:

English