ISSN 2228-1975
Search

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

31. juunil ja 1. juulil 2021. a toimus Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Arvestades ka kaitsmisi detsembris, on 2020/2021 õppeaastal usuteaduskonnas kaitstud 18 tööd: 3 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 15 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval.

2. juunil 2021. a toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 10 tööd: 7 usuteaduse rakenduskõrgharidusastmel ja 3 usuteaduse magistriastmel. Neile lisanduvad magistrieksami 3 osatööd kristliku kultuuriloo õppekaval.Tartu Ülikooli usuteaduskonnas 2020. aasta detsembris ja 2021. aastal kaitstud lõputööd


I. Lõputööd magistriastmel

Angela Aav, Kristlikud motiivid ja teemad Karl Ristikivi biograafiate triloogias, juh. Indrek Peedu.

Kaidi Ahas, Dietrich Bonhoefferi kristoloogiast lähtuv ilmalik kristlus teoloogiliste vanglakirjade põhjal, juh. Anne Kull.

Jekaterina Aleksejeva, Kuu faaside ja lõpuni viidud enesetappude vaheline võimalik seos (töö on vene keeles), juh. Roland Karo.

Allan Kaldoja, Õigeusu kiriku struktuuri kujunemine ja diasporaa probleem õigeusu kirikus, juh. Priit Rohtmets.

Aleksander Eric Limit, The Last Reformation: Charismatic, Healing Evangelists in an Estonian Context, juh. Lea Altnurme.

Lily Naruski, Eesti juudi kogukond Nõukogude perioodil (1945-1980), juh. Anu Põldsam.

Anneli Olep, Katoliku kirik Eestis aastatel 1918-1939, juh. Priit Rohtmets.

Doris Diana Orr, Õpetussõnade raamatu esimese kogumiku 1-9 vahetekstide analüüs, juh. Urmas Nõmmik.

Ivo Posti, Eesti konservatiivsete kristlaste vaated keskkonnaküsimustele ja aktivismile, juh. Anne Kull.

Vadim Rebase, Piiskop Platoni teenistus Eestis 1918. aastal alates tema pühitsemisest kuni märtrisurmani, juh. Priit Rohtmets.

Vesse Seppel, Mina ja teine Ida ja Lääne filosoofiate maailmapildis Keji Nishitani ning Martin Buberi mõtete võrdluses, juh. Roland Karo.

Janek Sibbul, Individuaalsete kristlike praktikate presentatsioon Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle edendamise võimalused kirikuturunduslikus vaates, juh. Liina Kilemit, Lea Altnurme.

Ene Teemäe, Eestikeelne misjoniajakirjandus 19. sajandi teisel poolel: Jaapani kajastamine misjonilehtedes, juh. Ene Selart, Elo Süld.

Martin Vaher, Veneetsia vabamüürlus: La Maddalena kiriku sümboolika analüüs, juh. Tarmo Kulmar.

Mari Weber, Narratiivne uurimus homoseksuaalsest sättumusest ja kristlikust identiteedist viie intervjuu põhjal, juh. Roland Karo.


II. Lõputööd usuteaduse bakalaureuseastmel

Gertie Feldveber, Usuline ja kultuuriline mitmekesisus koolis. Eeluuring, juh. Olga Schihalejev.

Lumileid Hälvin, Märtritest alevismis, juh. Helen Haas.

Jan Margen Vau, Nõukogudeaegne noorterühmitus Käbike, juh. Lea Altnurme.


EELK Usuteaduse Instituudis kaitstud tööd


I. Lõputööd magistriastmel

I.1 Usuteaduse magistriõppekava teoloogia süvendatud õpe

Marek Alveus, Leeriõpetuse areng ja selle sidumine terviseõpetusega Eestis  1935–1940, juh. Riho Saard.

I.2 Usuteaduse magistriõppekava diakoonia ja hingehoiu eriala

Aili Ilves, Armastus kui kasvatusmeetod asenduskodu näitel, juh. Naatan Haamer.

Egert Nikolajevski, Hingehoid Eestis- inimeste teadmised ja valmisolek kasutada hingehoidja abi, juh. Naatan Haamer.


II. Lõputööd usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes

II.1 Luterlik teoloogia

Ülle Jõudvald, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse ja EELK Kihelkonna Mihkli koguduse tegevus aastatel 1989- 2017, juh. Priit Rohtmets.

Kristjan Paju, Tähendamissõna „Külvajast” (Mk 4:1-20) ja Jeesuse meetod logose avamiseks, juh. Tauno Kibur.

Rita Rae, Kirikukäsitluse rõhuasetuste teisenemised Elmar Salumaa lühemates kirjutistes, juh. Thomas-Andreas Põder.

Ann Tamme, COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud eriolukorra mõju EELK koguduste korraliste jumalateenistuste korraldamisele, juh. Liina Kilemit, Marko Tiitus.

II.2 Hingehoiu suund

Andrus Lukas, Surma ja elu puudutavad tekstid Johannese evangeeliumis ja nende kasutamisvõimalus hingehoidlikus kontekstis, juh. Randar Tasmuth.

Aare Rüütel, SA Kadunud otsingugrupi OPEROG vabatahtlike motiivid, juh. Liina Kilemit, Tauno Kibur.

II.3 Õigeusu teoloogia

Andrus Noorhani, Valgusmüstika õigeusu kiriku koguöises teenistuses, juh. Madis Palli.


III. Kristliku kultuuriloo magistriõppes esitatud osatööd

Katrin Johanson, Religioossed teemad autori loomingus, juh. Jaan Lahe.

Tarmo Lilleoja, John Wesley-homo unius libri? Juh. Randar Tasmuth.

Heidi Reimann, Religiooniõpetuse areng ja dünaamika Eesti Waldorfkoolides aastatel 1990-2020, juh. Priit Rohtmets.

Soovitatud:

English