ISSN 2228-1975
Search

Euroopa päev: Kirikud kiidavad üheskoos Euroopa Tuleviku konverentsi käivitamist

Tervitades Euroopa Tuleviku konverentsi avamist Euroopa päeval, esitasid Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) president õp Christian Krieger ja roomakatoliku kiriku Euroopa Liidu Piiskoppide Konverentside Komisjoni (ELPKK) president kardinal Jean-Claude Hollerich SJ järgmise ühisavalduse.

Sel aastal tähistab Euroopa päev, 9. mai Euroopa Tuleviku konverentsi käivitamist. Konverents on hea uudis. Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Euroopa Liidu Piiskoppide Konverentside Komisjon (ELPKK)  kiidavad algatust ja soovivad sellele edu.

Me tervitame konverentsi kui algatust kaasata kõik Euroopa kodanikud, kodanikuühiskond, kirikud ja usukogukonnad arutelusse selle üle, millist Euroopa Liitu me tahame. Lai, avatud ja kaasav arutelu Euroopa tuleviku üle on hädavajalik esimene samm usalduse taastamiseks ja pühendumuse suurendamiseks Euroopa Liidule kui tõelisele väärtuste kogukonnale.

ELPKK ja EKK – kes esindavad oma liikmete kaudu miljoneid Euroopa kodanikke kõigis EL-i liikmesriikides – on konverentsile pühendunud ja ootavad aktiivset kaasalöömist Euroopa tasandil. Samuti püüame oma liikmeid vaimustada ja innustada ning hõlbustada nende kaasamist kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Eriti julgustame noori osalema aruteludes Euroopa tuleviku üle. Noorte osalemine konverentsil peaks tõepoolest olema konverentsi põhiprioriteet: kuidas saavad noored eurooplased – „Euroopa tulevik“ – Euroopa projekti tagasi tuua suured lootused, usalduse ja kindlustunde?

Kirikutena, kes on Euroopa ühiskondades kõikidel tasanditel juurdunud ja on kohal kõigis EL-i liikmesriikides ja väljaspool, saame tõepoolest konverentsile lisaväärtust anda ja konstruktiivselt panustada. Peame oluliseks mingil moel aruteludesse Euroopa tuleviku üle kaasata ka tulevased EL-i liikmesriigid.

ELPKK ja EKK kui EL-i institutsioonide usaldusväärsed dialoogipartnerid keskenduvad meie ühiste Euroopa väärtuste tugevdamisele, kliimamuutuste vastu võitlemisele ja loodu säilitamisele ning inimõiguste ja kõikide inimväärikusele tugineva rändepoliitika väljatöötamisele. Samuti peame ümber mõtestama ja arendama ühisturgu – mis on Euroopa projekti keskmes, kuid ei ole Euroopa projekti kese – kooskõlas solidaarsuse, sotsiaalse õigluse, põlvkondadevahelise koostöö, võrdõiguslikkuse ning rohelisele ja digitaalsusele ülemineku väärtustega. Ja pidades EL-i ülemaailmseks mängijaks, peame küsima, kuidas saab majandushuve edendada, kahjustamata meie põhilisi euroopalikke väärtusi.

ELPKK ja EKK ootavad kogu konverentsi vältel avatud, konstruktiivset ja kaasavat osalemist, lootes ka mitmekeelsele interaktiivsele digitaalsele platvormile. Euroopa kodanike, kodanikuühiskonna ja kirikute mured, seisukohad ja visioonid tuleks ära kuulata ning konverentsi kokkuvõtted tuleks kujundada konkreetseteks soovitusteks EL-i poliitika jaoks.

Kutsume kõiki eurooplasi konverentsist osa võtma, lootes, et see annab Euroopa projektile uue impulsi ja värsked, uuenduslikud nägemused jätkusuutlikuma, õiglasema, kaasavama ja edukama Euroopa Liidu loomiseks järgnevatel aastatel.

Soovime siiralt Euroopa Tuleviku konverentsile edu ja loodame, et Euroopa Liit kinnitaks end tulevaste aastate jooksul tugeva lootuse, rahu ja õigluse vektorina, eriti meie noorte põlvkondade jaoks.


Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

Soovitatud:

English