ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsi ja Euroopa Piiskoppide Konverentside Nõukogu ühisavaldus „Charta Oecumenica” 20. aastapäevaks

Euroopa kirikute vahelise kasvava koostöö jaoks mõeldud suuniseid sisaldava dokumendi, „Charta Oecumenica” 20. aastapäeva tähistamiseks  on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) president õpetaja Christian Krieger ja roomakatoliku kiriku Euroopa Piiskoppide Konverentside Nõukogu (EPKN) president H. Em. kardinal Angelo Bagnasco teinud järgmise ühisavalduse.

Viimased 20 aastat on Euroopa jaoks olnud suhteliselt rahulik periood, samuti on paranenud oikumeenilised suhted. Näiteid võib tuua igapäevaelu valdkondadest, nagu ühine tunnistamine ja tegutsemine kohaliku oikumeenia vallas, aga ka kirikutevahelised abielud. Sõlmitud on mitu teoloogilist kokkulepet ning oikumeeniliselt on koolitatud ja moodustatud uus teoloogide põlvkond. Õide on puhkenud mitmed uskudevahelised algatused. Kirikud on tugevdanud oma tööd õiglase ja rahumeelse maailma nimel, eriti teistest maailmajagudest pärit inimeste sagenenud liikumise tõttu, ning suurendanud oma pingutusi loodu eest hoolitsemisel. Charta Oecumenica sõnum on kogu sellele kasvule ja muutumisele kaasa aidanud ja uut jõudu andnud. Kogetud rahu ja ülemaailmse oikumeenilise liikumise saavutuste üle rõõmustame ja täname selle eest Jumalat, meie Loojat!

Jumala valitsuse poole püüdlemisel on meie ühiskond ja kirik jätkuvalt vastamisi meie inimliku patu ja igat tüüpi lõhestatusega. Vanad ja uued kirikutevahelised lõhed vajavad tervendamist, ühiskondlik ja majanduslik ebavõrdsus nõuab meie hoiakute ja struktuuride muutmist. Jätkuv oht demokraatiale ja looduskeskkonnale nõuab uuenenud tähelepanu elu terviklikkusele. Viimastel aastatel toimunud relvastatud konfliktide ja terrorirünnakute kasv mõnedes piirkondades nõuab meeleparandust, andestust ja õiglust. Sellise reaalsuse taustal, kus kirikud määratlevad COVID-19 pandeemia keskel oma teenistuse ümber, kinnitame üheskoos ja ühtsuse vaimus oma pühendumust tunnistada Kristusest kui oma Päästjast ja tema lubadusest muutunud elule Püha Vaimu väes.

Järgides meie Issanda testamenti, mis väljendub Johannese 17. peatükis ja Charta Oecumenicas, „et nad kõik võiksid olla üks”, oleme teadlikud, et kristlaste ühtsus ei sõltu ainult meie inimlikest pingutustest. Samal ajal peab ühtsus, mille nimel Jeesus on palvetanud ja kannatanud, olema maailmas tajutav. Selles mõttes soovime olla ühtsuse vahendid ja pühenduda ühise palve ja tegutsemisega uuesti kiriku osaduse tugevdamisele, pakkudes samal ajal oma teenust maailmale õigluse ja rahu edendamisel.

EKK – EPKN ühisavaldus inglise ja itaalia keeles

EKK – EPKN oikumeeniline jumalateenistus: „Charta Oecumenica” 20. aastapäev

Lisateave „Charta Oecumenica” kohta

Lisateave EKK töö kohta eklesioloogia ja misjoni alal

Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

Eesti keeles on „Charta Oecumenica“ ilmunud kogumikus Documenta Oecumenica: kirik, ühiskond, misjon (2006), Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut.

Soovitatud:

English