ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu assamblee teema rõhutab „südame oikumeeniat“

Foto: Marcelo Schneider/KMN

Maailmas, mis hüüab õigluse ja rahu järele, räägib Kirikute Maailmanõukogu (KMN) 2022. aasta assamblee teema „Kristuse armastus viib maailma leppimisele ja ühtsusele”  lootusest tulevikule, kus jagatakse ressursse, tegeletakse ebavõrdsusega ja et kõik saaks nautida inimväärikust.

Erinevatest piirkondadest ja konfessionaalsetest traditsioonidest pärineva rahvusvahelise rühma töö tulemusena on tekst mõeldud kasutamiseks kogu maailma kirikutele ja kristlastele enne KMN-i 11. assambleed, mis toimub Saksamaal, Karlsruhes 31. augustist kuni 8. septembrini 2022.

Vastavalt tekstile on assamblee heaks võimaluseks leida inspiratsiooni Jumala armastuses, Pühas Kolmainsuses; armastuses, mis on ilmutatud Kristuses. See liigub Püha Vaimu väe abil läbi kogu inimkonna ja loodu.

„Assamblee keskne teema ehk Kristuse armastus asetub kolmainsuse konteksti ja arendab edasi KMN-i  dokumendi „Ühine mõistmine ja nägemus” visiooni, milles öeldakse, et Jeesuses Kristuses kehastunud Jumala armastuse eesmärk on leppimine ja kogu täiuse ühtsus (Kl 1:19; Ef 1:10),” ütles õpetaja prof dr Ioan Sauca, KMN-i ajutine peasekretär.

„Avanevad uued silmapiirid ja võimalused: tekst keskendub sellele, mida tähendab kirikutele ja kristlikule ühtsusele vastu astuda maailma paljudele väljakutsetele ja olla tunnistajaiks meie ühistele evangeeliumi väärtustele, kuid ei piirdu sellega, sest Jumala armastuse eesmärk Kristuses on mõeldud kogu maailmale. See tähendab avatust ja hoolivust kogu maailma suhtes ning dialoogi ja koostööd teiste usundite või mitteusklikega, kes jagavad samu väärtusi.”

Väljaanne pakub piibellikke ja teoloogilisi mõtisklusi assamblee peateemal, mis on inspireeritud piiblisalmist 2Kr 5:14: „Sest Kristuse armastus sunnib meid” –  kirikute ja kogu inimkonna ees seisvate kriitiliste probleemide taustal.

„Assamblee teema kutsub meid  praegusel segasel perioodil oma eksistentsi ümber orienteerima ühe kolmainulise Jumala poole; elu allika poole, kes armastas maailma nii palju, et andis oma ainsa Poja, et kõik, kes temasse usuvad, ei saaks hukka, vaid neil võiks olla igavene elu,” ütles teemarühma moderaator prof dr Marina Kolovopoulou, viidates Johannese evangeeliumile (Jh 3:16).

„Usuga, mida juhib Püha Vaimu töö, ja Jeesuses Kristuses, meie Issandas, kellena me näeme Isa, kutsutakse meid tunnistama tänases haavatud ja kannatavas maailmas,“ ütles ta.

„KMN-i järgmise assamblee teema eesmärk on julgustada kirikujuhte ja kohalikke kogudusi mediteerima ja arutama Kristuse kaastunde üle maailmas, mida iseloomustab kliimakriis, süstemaatiline majanduslik ebaõiglus, digitaalne revolutsioon ja rahvuslik populism, mida toidab teiste hirm,” ütles õp dr Odair Pedroso Mateus, KMN-i ajutine peasekretär ja KMN-i „Usu ja korra” komisjoni direktor.

„Kui kristlased ja kogudused saavad neile ülemaailmsetele väljakutsetele reageerides kokku, kasvavad nad Kristuse armastuses ja on avalduseks tema ühtsuse kingitusest ,” ütles ta.

KMN-i 2022. aasta assamblee toimub pärast „ootusaega”, sest ülemaailmse COVID-19 pandeemia tõttu on sündmus aasta võrra edasi lükatud.

„Oleme veendunud, et assamblee teema pole kunagi olnud vajalikum rahu, õiglust, tervist, ühtsust ja solidaarsust ihkavas maailmas,” ütles Saksamaa Kirikute Nõukogu peasekretär dr Verena Hammes, kes kuulus samuti assamblee teema avamise töörühma.

Esmakordselt on KMN-i assamblee teema keskmes sõna „armastus”. Assamblee toimub umbes iga kaheksa aasta tagant.

„Armastus kui meie usu keel võib aktiivselt ja prohvetlikult suhestuda maailmaga, nagu me seda täna näeme ja kogeme, viisil, mis muudab meie ühist homset,” öeldakse tekstis.

Samas, armastuse mõistele keskendumine „mitte ainult ei ühenda meid kristlastena, vaid seob meid sügavamatesse suhetesse kõigi usklike ja head tahet väljendavate inimestega“.

Teemarühma liikme õp dr Kenneth Mtata, Zimbabwe Kirikute Nõukogu peasekretäri sõnul uuritakse mõtiskluses, kuidas armastus on üks kristlikest alustaladest, millele saab rajada usalduse ja lootuse.

„Armastus, mis on esmakordselt saadud Jumalalt Kristuse kaudu, kasvab, kui seda jagatakse ligimesega läbi Püha Vaimu jõu,” ütles ta.

„See kujundab usukogukondade sisemisi suhteid, kuid peab ka avalikus sfääris tugevalt avalduma, et kutsuda lepitusele õiglasele kohtumõistmisele,” ütles Mtata.

Teema avamine rõhutab vajadust „südame oikumeenia” järele, märkides, et paljud inimesed rõhutavad, et ühtsuse otsimine ei peaks olema „ainult intellektuaalne, institutsionaalne ja ametlik, vaid peaks põhinema ka suhetel, ühisel palvel ja eelkõige vastastikusel kiindumusel ja armastusel.”

Maailm, mis „karjub sügava armastuse, kogukonna, õigluse ja lootuse järele, vajab kirikuid, mis on silmnähtavalt osaduses, igatsedes ühtsust seal, kus valitseb lõhenemine, ja leides uue tuleviku inimkonnale ja kogu loodule.

Esialgu on tekst saadaval neljas keeles – inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English