ISSN 2228-1975
Search

Ingerimaa Kelto teoloogiline instituut jäi ilma koolitusloast

Seppo Häkkineni, Mikkeli piiskopkonna piiskoppi teeb kurvaks see, et Ingerimaa kiriku Teoloogiline instituut on sattunud raskustesse, millest üks on hiljuti riiklikust koolitusloast ilmajäämine.

Piiskop Seppo Häkkinen.
Foto: Pasi Leino

„Koolitusloa kaotamine ei tulnud üllatusena,“ kommenteeris Häkkinen.

Peterburi lähedal Keltos asuv Teoloogiline instituut kaotas koolitusloa riigiametnike märgatud puuduste tõttu. Ingerimaa kiriku piiskop ja instituudi rektor Ivan Laptev ütles 15. jaanuaril 2021 ilmunud Kotimaa intervjuus, et puudused on kõrvaldatud ja koolitusluba taotletakse tagasi kohtu kaudu. Ingerimaa kiriku vaimulikukoolituse jätkumine ja selle staatus mõjuvad siiski ebakindlalt.

Soome kirik on toetanud koolitustegevust

Piiskoppide tööjaotuse järgi on Soome evangeelse-luterliku kiriku sidemed Ingerimaa kirikuga Mikkeli piiskopi vastutusalas. Piiskop Seppo Häkkinen tunnistab, et koolitamine üldiselt ja eriti Teoloogiline instituut on olnud Soome evangeelse-luterliku kiriku keskne prioriteet seejärel, kui Ingerimaa kirik uuesti iseseisvus.

See on olnud tajutav alates 1990ndatest aastatest, alates soomlaste silmapaistvast toest esialgu koolituskeskusele ja seejärel Teoloogilisele instituudile. Teoloogilist instituuti tunti varem kui Kelto koolituskeskust. Õpetatud vaimulikud ja muud kirikutöö tegijad on Häkkise arvates eriti olulised iga kiriku tegevuse jaoks. Luterlusega on ju algusest peale seotud õppimise väärtustamine.

Piiskop Häkkinen: tuleb vältida juhendaja hoiakut

Seppo Häkkinen rõhutab, et Ingerimaa kirik otsustab ise, millist väljaõpet ta korraldab ise ning millist koolituslikku ja erialast taset see eeldab preestritelt ja teistelt õppeasutustelt. Kirik otsustab ise ka seda, milliste kirikute ja õppeasutustega ta koostööd teeb. Häkkinen ütleb, et olukord Ingerimaa kirikus ja Venemaal on  täiesti erinev Soome olukorrast ja seepärast on meil põhjust vältida juhendaja hoiakut.

Häkkinen loodab kõigest hoolimata, et Soome evangeelses-luterlikus kirikus on alles vastuvõtuvõime kuulda võtta vennaskiriku vajadusi ning samuti oskus neile soovidele ja vajadustele vastu tulla. Ingerima kiriku tuleviku seisukohalt on oluline, missuguseid ja mis moodi koolitatud vaimulikke ja kirikutöö tegijaid kiriku käsutuses on.


Allikas: Kotimaa, Jussi Rytkönen

Tõlgitud lühendatult.

Soovitatud:

English