ISSN 2228-1975
Search

Saksa protestantlik kirik tähistab oma toetust Kirikute Maailmanõukogu rassismi vastu võitlemise programmile

Hesseni ja Nassau Evangeelne Kirik meenutab oma viiekümne aasta tagust otsust rahastada Kirikute Maailmanõukogu (KMN) rassismi vastu võitlemise programmi, pidades silmas laialdast avalikku kriitikat kui jätkuvat kohustust seista vastu kõikidele rassismi ja ebainimlikkuse vormidele.

Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku sinod hääletas 1970. aasta oktoobris 100 000 Saksa marga eraldamise poolt oma põhieelarvest KMNi rassismivastase programmi erifondi, mis pakkus humanitaarabi Lõuna-Aafrikas relvastatud võitluses osalenud vabastusliikumistele.

See otsus oli märgiks oikumeenilisest toetusest ja solidaarsusest „mitte ainult ülemaailmse oikumeenilise liikumise, vaid eriti rassistliku poliitika ja tegevuse poolt rõhututega,” ütles KMN keskkomitee moderaator dr Agnes Abuom 26. novembri videopöördumises Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku sinodi spetsiaalsel istungjärgul, mis toimus internetis 1970. aasta otsuse mälestuseks.

KMN rassismivastane programm, mis loodi 1969. aastal ja mis oli laialt tuntud selle initsiaalide PCR tõttu, oli oikumeenilise organisatsiooni üks vaieldavamaid algatusi, eelkõige tänu Aafrika rassistlike ja koloniaalrežiimidega võitlevatele vabastusliikumistele.

Esimesed sellised toetused kuulutas KMN välja 1970. aasta septembris ning Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku sinodi otsus jagada järgmisel kuul oma tavapärasest kiriku eelarvest erifondile rahalist toetust põhjustas Saksamaa meedias ägedat kriitikat ning Saksamaa protestantide kõrgemate juhtide pahameele.

„Sellise kriitika ees olles oleks Hesseni ja Nassau kirik võinud otsustada oma otsuse tagasi võtta või uuesti üle vaadata,“ ütles Keenia anglikaan Abuom oma pöördumises.

Ta ütles, et kirik võttis selle asemel vastu teistsuguse strateegia, mis hõlmab ulatuslikku koosolekute programmi kogudustes ja mujal, „et selgitada erifondi puudutavat otsust ja tõsta teadlikkust Kirikute Maailmanõukogust ja teie kiriku kohast selles.“

Hesseni ja Nassau Evangeelne Kirik on üks kahekümnest piirkondlikust protestantlikust kirikust, mis moodustavad Saksamaa Evangeelse Kiriku. Ainult üks teine ​​piirkondlik protestantlik kirik järgis Hesseni ja Nassau Evangeelset Kirikut, pakkudes PCR-i erifondile ametlikku rahalist toetust, kuigi teised asutasid annetuste jaoks spetsiaalseid kontosid.

Mälestusteenistust avades kiitis sinodi president Ulrich Oelschläger sinodi “vankumatust”, mis 1970. aasta detsembris kinnitas oma toetust erifondile, hoolimata avalikust kriitikast ja sadadest protestikirjadest, mis kiriku peakorterisse laekusid.

Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku president Volker Jung kirjeldas sinodile antud kommentaarides 1970. aasta otsust kui „jätkuvat kohustust seista vastu kõikidele rassismi ja ebainimlikkuse vormidele.“

Abuom ütles sinodil, et kogu maailmas kasvava ksenofoobia, rassismi ja populistliku natsionalismi tõttu on KMN täitevkomitee otsustanud seada rassismist ülesaamise oma järgmise assamblee 2022. aastal ja pärast seda peamiseks prioriteediks.

„Selles,“ ütles ta, „võib meid kõiki inspireerida Hesseni ja Nassau Evangeelse kiriku tegevus 50 aastat tagasi.“

Toetuse avalduse ingliskeelse tervikteksti leiab siit.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English