ISSN 2228-1975
Search

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kutse noortele teoloogidele ühist tööprotsessi käivitavale konverentsile Cambridge’is (14.–18.10.2020)

„Ühtsus lepitatud mitmekesisuses“ on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ühtsusmudel. Tänu intensiivsele teoloogilisele tööle ei ole EKOE liikmeskirikud mitte ainult ületanud ajaloolised õpetusliked lahknemised, vaid süvendavad jätkuvalt osadust paljude uurimistööprotsesside ja õpetuslike kõneluste abil.

Rühm noori teolooge EKOE liikmeskirikutest on kutsutud tegelema käimasoleva teoloogilise tööga ja olema saatjaks EKOE praegustele uurimisprotsessidele. Me kutsume EKOE liikmeskirikute teoloogiaüliõpilasi (nii edasijõudnuid bakalaureuse astmelt kui magistriastme tudedengeid), pastoraalseminaris õpetajaametiks valmistujaid ning noori pastoreid (vanuses kuni 32) esimesele uurimiskonverentsile. Toimumispaik: Westminster College, Cambridge/UK. Toimumisaeg: 14.18. oktoober 2020.

Kui oled huvitatud ja sobitud tingimustga (vt lisatud voldikut), palun võta ühendust oma kirikuga ja taotle enda nomineerimist uurimisprotsessis osalejaks.

Flyer Reference Group

Allikas: www.leuenberg.eu, foto: GEKE/M. Martin

Soovitatud:

English