ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit esitas avalduse seoses Palestiina elanikega: „Rahu ei saa kunagi ühepoolselt peale suruda!”

Luterlik Maailmaliit (LML) on väljendanud tõsist muret USA administratsiooni sel nädalal Iisraeli ja Palestiina jaoks esitatava kava „Rahu heaoluks“ (Peace to Prosperity) üle.

„Rahu ei saa kunagi ühepoolselt kehtestada,” kirjutavad LML-i president peapiiskop Panti Filibus Musa ja LML-i peasekretär dr Martin Junge 29. jaanuaril avaldatud avalduses. „Kavas eiratakse rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste konventsioonide aluspõhimõtteid, samuti arvukaid ÜRO Peaassamblee ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, luues ohtliku pretsedendi tulevikuks.”

LML kutsub üles rahvusvahelist üldsust võtma viivitamatult kasutusele meetmeid Palestiina elanike inimkannatuste vähendamiseks ning LML-i liikmeskirikuid, et nad toetaksid Evangeelse Luterliku Kiriku teenimist Jordaanias ja Pühal Maal ning LML-i maailmateenistuse programmi Jeruusalemmas. „Rahvusvaheline õigus, sealhulgas inimõiguste konventsioonid, töötati välja vastusena Teise maailmasõja õudustele,” ütles LML-i peasekretär Junge. Nende eesmärk on rahu ja julgeoleku tagamine. On sügavalt murettekitav, et plaan „Rahu heaoluks” õõnestab neid põhimõtteid.”

Avalduse ingliskeelne täistekst siin.

Allikas: Luterlik maailmaliit

Soovitatud:

English