ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu pöördumine COP25 raames

Foto: LML/Albin Hillert

Kui maailm soovib kliima hädaolukorrale tähelepanu juhtida, peab iga inimene olema muutustesse mitmel tasandil kaasatud, märgib Kirikute Maailmanõukogu (KMN) sõnum sel nädalal peetud ÜRO kliimakõnelustel.

„Me nõuame süsteemseid, kultuurilisi ja vaimseid ümberkujundusi, mis võivad üle kanduda muutustesse meie elamis-, tootmis- ja tarbimisharjumustes,“ seisab usupõhiste organisatsioonide nimel KMN-i sõnumis, mis esitati COP25 kõrgetasemelisele ministrite segmendile 10. detsembril Hispaanias Madridis.

Sõnumis pealkirjaga „Maailma liidrid peavad kliima hädaolukorras tegutsema kohe” väljendati muret selle pärast, et valitsuste „lühiajaline keskendumine poliitilistele võitudele ja majanduslikule kasule õõnestab Pariisi kokkuleppe ellu viinud koostöövaimu” ja väljendati pettumust „paljude valitsuste, eriti suurimate heitkoguste tekitajate suutmatuse üle võtta kasutusele tõhusaid kliimameetmeid, mis on vajalikud temperatuuri stabiliseerimiseks 1,5°C piirini, ja regressiivsete meetmete üle, näiteks selliste, mis panevad vaestele kogukondadele täiendava rahalise koormuse ja kriminaliseerivad ökoloogilisi kaitsjaid”.

Sõnumis rõhutati, et on hädavajalik, et eluviis, mida toetavad sotsiaalmajanduslikud poliitikad ja institutsioonid, austaks ökoloogilisi piire. „Oma erinevates usutraditsioonides leiame tugevaid suuniseid haavatavate kaitsmiseks ja enese piiramiseks, et toetada vähekindlustatuid. Me paastume kõigi õiguste eest heale elule, ” seisab sõnumis.

ÜRO kliimamuutuste konverentsi 25. istungjärk (COP25) kestab 13. detsembrini.

Pöördumise tervikteksti saab lugeda siit.


Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English