ISSN 2228-1975
Search

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse aastapäeva

31. oktoobril ehk usupuhastuspühal kogunesid kirikud kogu maailmas, et pühitseda oma luterlikku pärandit. Paljud neist tähistavad õigeksmõistuõpetuse ühiasavalduse 20. aastapäeva (Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ).

Dokumendis, mille allkirjastasid 31. oktoobril 1999 Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid ja Augsburgi roomakatoliku kirik, ületati lõhestatus peamises teoloogilises küsimuses õigeksmõistust ehk päästest ainuüksi Jumala armu kaudu, mis oli varasemate sajandite jooksul olnud konfliktide keskmes.

Viimase kahe aastakümne jooksul on ka metodistid, anglikaanid ja reformeeritud kirikud õigeksmõistuõpetuse ühisavaldusega ühinenud või seda kinnitanud, avades LML-i peasekretär dr Martin Junge määratluse järgi „ühise teoloogilise ruumi“, mida kristlased saavad ühiselt toetada. Juunis tulid viie globaalse kristliku kogukonna juhid Genfi St. Pierre’i katedraalis kokku, et tähistada ja pühenduda täieliku ja nähtava ühtsuse otsimisele sakramendis ja teenimises.

2019. aasta usupuhastuspüha eel tegid kogu maailma kirikud oikumeeniliste partneritega koostööd, et valmistada ette õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse 20. aastapäeva tähistamine, kasutades Genfi jumalateenistuste jaoks välja töötatud ühist liturgiat.

Katoliku piiskoppide konverentsidele ja LML-i liikmeskirikutele saadetud ühiskirjas kirjeldasid LML-i peasekretär Junge ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president kardinal Kurt Koch  õigeksmõistuõpetuse ühisavaldust kui „teoloogilist nurgakivi” ja kutsusid kristlasi üles liturgiat kasutama.


Tuleviku ümberkujundamine

Stuttgardis jutlustavad LML-i Saksa Rahvuskomitee esimees piiskop dr Frank Otfried July ja Saksa Piiskoppide Konverentsi Oikumeenilise Komisjoni esimees piiskop dr Gerhard Feige teenistusel, kuhu olid kaasatud anglikaani, metodisti ja reformeeritud kirikute juhid.

Hannoveris ütles Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiv piiskop Ralf Meister, et õigeksmõistuõpetuse ühisavaldus on „õppetund sellest, kuidas saab mineviku konflikte dialoogi käigus ümber hinnata“. Ta lisas: „Tõsiasi, et reformatsioonipäev on nüüdseks paljudes Saksamaa liidumaades püha, näitab et reformaatorite avastused […] võivad inimesi oma juuri meenutades konfessioonide üleselt ühendada.”

Mitmetes Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna kirikutes ütlesid pastorid ja presidendid, et nad kasutavad õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse vahendeid oikumeeniliste pidustuste juures. Colombia Evangeelne Luterlik Kirik pidas 18. oktoobril LML-i asepresidendi Rootsi Kiriku peapiiskop Antje Jackeléni visiidi ajal jumalateenistuse, kus osalesid katoliku, anglikaani, metodisti, presbüterlaste, õigeusu ja mennoniitide kiriku esindajad.

Kanadas esinevad 8. novembril Toronto Esimeses Luterlikus Kirikus tänupüha jumalateenistusel Kanada Luterliku Maailma Abi tegevdirektor õpetaja dr Karin Achtelstetter ja katoliku kardinal Thomas Collins. Dominikaani isa Prakash Anthony Lohale Toronto katoliku peapiiskopkonna oikumeeniliste ja uskudevaheliste suhete büroost ütles, et õigeksmõistuõpetuse ühisavaldus tuletab meile meelde, et „minevikku ei saa muuta, kuid tulevikku saab ümber kujundada“. Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku Ida Sünodi õpetaja Tuula Van Gaasbeek lisas: „Toronto-suguses linnas, mis on nii mitmekesine, oleme juba teinud, mida õigeksmõistuõpetuse ühisavaldus ette näeb ja see sündmus tähistab seda.”


Verstapost katoliiklaste ja luterlaste dialoogis

Õigeksmõistuõpetuse ühisavaldus tähistas katoliiklaste ja luterlaste 30-aastase dialoogi kulminatsiooni ja kuulutas, et reformatsiooniperioodi vastastikused hukkamõistmised enam ei kehti, avades tee tihedamale koostööle, ühisele teenimisele ja uuele koos kasvamisele usus.

Kuigi mõned kriitikud seadsid kahtluse alla selle diferentseeritud konsensuse meetodi, tervitasid enamik kirikujuhte deklaratsiooni kui „olulist verstaposti meie kahe kirikutraditsiooni lepitamisel.“ Paljud nägid avaldust kui uue ajastu algust oikumeeniliste suhete soojenemisel kogu kristlikus maailmas.


Allikas: Luterlik Maailmaliit


Vt eesti keeles: „Ühisavaldus õigekmõistuõpetusest“, kogumikus: Documenta Oecumenica. Kirik, ühiskond, misjon. Koost. P. Kaldur, I. Kurg jt (EELK Usuteaduse Institut, 2006), 114-132. Ühisavalduse staatuse ja tähenduse mõistmiseks ja hindamiseks on olulised „Official Common Statement by the Lutheran Word Federation and the Cathol Church“ ja „Annex to the Official Common Statement“.

Soovitatud:

English