ISSN 2228-1975
Search

Julgustus osalema Loomise Hooajal

Ühine sõnum annab uut jõudu oikumeenilisele hooajale keskkonna kaitse teemal.

Sel nädalal allkirjastati dokument, millega toetatakse Loomise Hooaega (Season of Creation), iga-aastast palveaktsiooni tähistamist keskkonna kaitse eesmärgil.

Dokument esindab esimest ühist toetusavaldust jõudmaks üle denominatsioonide piiride ning sellele on allakirjutanud katoliku kirik, ortodoksid, anglikaanid, luterlased ja reformeeritud. Oikumeenilised organisatsioonid, k.a Euroopa Kirikute Konverents, on samuti andnud oma toetuse. See on märk, et kristlikud usujuhid näevad üha rohkem keskkonna kaitset kui üht olulist osa oma usu väljendamises. Loomise Hooaega tähistatakse iga-aastaselt 1. septembrist kui 4. oktoobrini sadade sündmustega kuuel kontinendil. (Dokumendi täistekst on saadaval PDFina siin). Oikumeeniline patriarh Dimitrios I kuulutas 1989. aastal  1. septembri loomise palvepäevaks. Paljud kirikud hakkasid tähistama Loomise Hooaega selle kuupäeva ja 4. oktoobri vahel. Viimane kuupäev on seotud Assiisi Püha Franciscuse nimeliste pidustustega. Ta on laialdaselt tuntud oma loodusega seotuse poolest.

Kardinal Peter K. A. Turkosn ütles: „Nii nagu paavst Franciscus meile Laudatio Si’s kõneleb, meie kutsumuse elamine Jumala kätetöö kaitsjatena on ülioluline vooruslikuks eluks, see ei ole mitte meie kristliku kogemuse valikuline või sekundaarne aspekt (217). Jumala loomistöö hoidjatena peame hoiduma looduse rikkuste väljakurnamisest. Meie valikutel on sügavad tagajärjed meie kõige haavatavamate vendade ja õdede jaoks. Tähistagem Loomise Hooaega rõõmuga ja tähendusrikkalt, olles oma rollis Maa hoidjatena, mis on meie ühine kodu.“

Õp Hon Justin Welby, Canterbury peapiiskop, ütles: „Sõnad „Alguses Jumal ütles …“ juhatavad sisse kõige erilisema loomisloo: loo küllusest, paljususest ja loomingulisusest. Loomine on Jumala intrigeeriv kunstitöö ja inimolevustel on privilegeeritud osa selles. Käesoleval Loomise Hooajal me tähistame Jumalat Loojana. Me täname Jumalat tema armu küllusliku rikkuse eest.  Kuid me tuleme ka kurbuses kahju tõttu, mida oleme loodule põhjustanud, olles seda vääriti kasutanud oma isekatel eesmärkidel. Sellel Hooajal leidkem uuesti üles tõeline visioon sellest, kus meid on loodud olema Jumala sarnasteks, mida loodu eest hoolitsemine tähendab ja vastavalt pühendugem endid tegevusele.“

Nii nagu kasvab tungiv vajadus lahendada keskkonna kriise, on kristlikud kirikud kutsutud tugevdama oma ühiseid jõupingutusi keskkonnakaitse valdkonnas. Loomise Hooaja oikumeeniline toimkond kogunes selleks, et jagada vahendeid võimaldamaks kristlastel vastata usu kutsele, igale denominatsioonile vastavalt. Juhtkomiteesse kuuluvad lisaks Kirikute Maailmanõukogule veel ka Luterlik Maailma Liit, Maailma Evangeelne Allianss, Katoliiklik kliima liikumine (Global Catholic Climate Movement), Anglikaani kiriku keskkonnaorganisatsioon (Anglican Communion Environmental Network) ning veel järgmised organisatsioonid: Act Alliance, ARocha ja Christian Aid.

Rohkem informatsiooni on saadaval Loomise Hooaja veebilehel: SeasonOfCreation.org.

Allikas: www.ceceurope.org

Soovitatud:

English