ISSN 2228-1975
Search

Soome Oikumeeniline Nõukogu algatas arutelu vihakõne üle ühiskonnas

Täiskasvanud peavad vaatama peeglisse ja küsima, mida ma saan teha, et iga noor tunneks ennast turvaliselt ja kaasatuna – see mõtte kerkis üles Soome Oikumeenilise Nõukogu ühiskonnatöö osakonna korraldatud arutelus, kus laste ja noortega tegelevad inimesed otsisid lahendusi, mis aitaksid luua turvalist keskkonda kasvavale põlvkonnale.

Tähelepanu pööramine vaimsele keskkonnale, kus tulevased otsustajad, lapsed ja noored kasvavad, on ühiskonnatöö osakonna üks rõhuasetustest.

„Vihakõne vähendamine ja takistamine on olnud mitmete kampaaniate teema. Nüüd tahame arendada uusi tegevusvõrgustikke vihakõne tõrjumiseks ja praktilise koostöö tegemiseks,“ räägib osakonna juht Risto Pontela.

Vestlustes tunnistati, et vihakõne on ühiskonnas väga levinud. Järgnevalt on oluline märgata vihakõne erinevaid tekkepõhjusi.

Mitmes sõnavõtus rõhutati, et kõrvalejäetuse tunne sünnitab viha. Kui inimest aktsepteeritakse tingimusteta, sellisena nagu ta on, kui ta kogeb, et saab osaleda ning teda kuulatakse, siis turvalisusetunne suureneb. Täiskasvanul on noortele niisuguse kogemuse võimaldamisel väga oluline roll. Tuleb näha ja mõista  tegutsemisviise, mis põhjustavad ja lisavad tõrjutust ning eemalejäämist.

Püüd vastata vihakõnele provotseerimiseta ja positiivselt, rääkides heast, loob eeldused, et inimene kogeb, et teda kuulatakse ning see omakorda vähendab soovi vihategudeks.

Vihakõne asemel heast rääkimisel võiksid olulised tegijad olla usulised ühendused, aga ka  näiteks poliitilised otsustajad ja ametnikud. Ka vähemusrühmad, kellele vihakõne tihti suunatakse, tuleks kutsuda vihakõne vastastele aruteludele. Igas organisatsioonis võiks olla mõni professionaal, kes aitab leida õigeid suhtlemisviise ja toetab asjakohase info esitamist.

Usuliste ühenduste suurt heterogeensust toodi välja kui üht vihakõne vältimise viisi. Tuleb leida võimalus, et erinevad rühmad tegutseksid koos, selle asemel, et näiteks eriealised tegutsevad erinevates gruppides või sisserändajate mõeldud tegevused moodustavad omaette terviku, kuhu teistel asja ei ole.

Ühiskonnatöö osakond jätkab vihakõne vastase võrgustiku arendamist: „Kuigi arutelukultuuri parandamine on suur väljakutse, on see ometi läbi laiapinnalise koostöö võimalik,“ tõdeb Risto Pontela.

Soome Oikumeeniline Nõukogu on kirikute ja kristlike organisatsioonide koostöökogu, mille ühiskonnatöö osakond on arutelufoorum päevakajalisteks ühiskondlikeks küsimusteks kristliku eetika vaatenurgast lähtuvalt.

 

Allikas: evl.fi

Soovitatud:

English