ISSN 2228-1975
Search

Registreerumine konverentsile “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”

5.-6. maini toimub Tallinnas Õpetajate Majas konverents “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”. Konverentsi korraldajaks on Püha Johannese Kool ning ettekannete abil püütakse heita valgust kristliku pedagoogika teooriale ja praktikale.

Tänapäeval võidakse õpetaja-õpilase suhteid sageli tajuda kas teenuseosutamise või ärimudeli võtmes: õpetaja pakub haridusteenust ja õpilane on klient. Õppeprotsessi keskmes peaks aga olema suhe mina-sina või isiksuselt isiksusele tasandil.

Konverentsi eesmärgiks on käsitleda teoloogilist arusaama armastusest ja näidata selle mõju õpetamise teooriale ja praktikale. Võib väita, et armastus – kui seda mõista ontoloogiliselt ja eksistentsiaalselt, mitte ainult psühholoogiliselt ja moraalselt –, mõjutab sügavalt kõiki õpetamise ja koolikultuuri valdkondi. Niimoodi mõistetuna on armastus väärtushinnangute aluseks õppeprotsessis ja mõjutab sellega subjektikeskse pedagoogika kujunemist.

Armastuse ja väärtuste rollist koolielus ning isiksuse kujunemisel räägivad vaimulikud, õpetajad, psühholoogid, teadlased ja kunstiinimesed Eestist, Inglismaalt, Venemaalt ja Ukrainast. Konverentsil on sünkroontõlge eesti keelde.

Püha Johannese Kool (pjk.ee) on Tallinnas tegutsev kristlik erakool, kus õpib 140 last. 2012. aastal korraldas PJK seminari “Kujundav hindamine: inimene, tema kuju, hind ja väärtus”, 2014 hariduskonverentsi “Haridus ja inimhing” ja andis välja õigeusu pedagoogika kogumiku “Mõtisklusi haridusest õigeusu valgel”.

Konverentsile on võimalik registreeruda aadressil

http://www.pjk.ee/index.php/ee/konverents17

Soovitatud:

English