ISSN 2228-1975

Kirikute konsultatsioon: migratsioon Euroopas teoloogilises perspektiivis

Allikas: KMN
Allikas: KMN

Migratsioon puudutab tänapäeva Euroopas kirikuelu kõiki külgi. Alates sotsiaal- ja diakooniatööst kuni liturgia, hingehoiu ja teoloogilise järelemõtlemiseni – kirikud vastavad migrantide liikumisele ja kohanevad sellega Euroopas ning väljaspool. Nendel teemadel arutleti 8.–10. detsembril toimunud konsultatsioonil Kopenhaagenis, Taanis. Konsultatsiooni kutsusid kokku Euroopa Kirikute Konverents ja Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon, osalesid ka Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ning konverentsi võõrustaja Taani Evangeelne Luterlik Kirik.

Konsultatsioon kandis pealkirja „Olla kirik täna Euroopas: migratsioon ja eklesioloogia“ ning arutletud teemade seas olid näiteks küsimused, kuidas suudab evangeelium kõneleda üha multikultuursemates kontekstides, kuidas suhestub kristlus teiste usu kogukondadega ning kuidas mõjutab migratsioon arusaamist teenimisest, liikmelisusest ja sakramendist.

Konsultatsiooni peaettekande pidas Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, kes arutles phyletism’i ehk kiriku ja etniliste ning rahvuslike identiteetide suhte üle, seda eriti n-ö õigeusklikus diasporaas. Konsultatsioonil osalejad suhestusid selle probleemiga reflekteerides rahvusluse kasvu üle Euroopas.

Selle kohtumise tulemusena antakse vastus 2017. aastal KMN-i usu ja kirikukorra komisjoni dokumendile „Kirik: Ühise nägemuse suunas“. Seda dokumenti tutvustas konsultatsiooni KMN-i usu ja kirikukorra komisjoni direktor õp dr Odair Pedroso Mateus.

 

Allikas: KMN

Soovitatud:

English

English