ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu ajakirja värske number keskendub juutide ja kristlaste suhetele

WCCLogo3Täpselt viiskümmend aastat on möödas Vatikani II kirikukogu deklaratsioonist, mis käsitles kristlaste suhteid teiste religioonidega. Ajakirja Current Dialogue (Tänane Dialoog) äsjailmunud numbris uuritakse uuesti kristlaste ja juutide ning kristlaste ja moslemite vahelisi suhteid.

image58. numbrini jõudnud ajakiri koostati ja anti välja Kirikute Maailmanõukogu (KMN) religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programmi raames.

Värske numbri keskses loos mõtisklevad tosinkond kristlikku ja juudi teoloogi juutide ja kristlaste suhete tänase olukorra üle ning küsimuse üle, kas kahe usutraditsiooni vahel on mingi „eriline suhe“. Haakuvas artiklis küsib Lawrence H. Schiffman, „mida võivad õpetada antiikaja juutide ja kristlaste suhted meie jaoks täna.“

Ühtlasi on tähelepanu all kristlastest ja moslemitest naiste algatused, mis on suunatud rahu edendamisele ning arutlused jätkuvate katsete üle mõista usu ja vägivalla seoseid. Viimati nimetatud teema on KMN-i 2016. ja 2017. aasta õigluse ja rahu palverännaku üks raskuspunktidest ja seda käsitleti läinud juunis KMN-i keskkomitee plenaaristungil Trondheimis, Norras.

 

Current Dialogue 82. number on tasuta loetav ja allalaaditav siit.

Vt lähemalt Kirikute Maailmanõukogu religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programmi kohta siit.

 

Allikas: World Council of Churches.

 

Kirikute Maailmanõukogu on keskne oikumeenilise liikumise organ (asutatud 1948), kuhu kuulub üleilmselt 349 kirikut enam kui 120 maalt. EELK on liige alates 1963.

Soovitatud:

English