ISSN 2228-1975
Search

TEADE: Tartu Ülikooli usuteaduskond tähistab 25 aasta möödumist taasavamisest

Nüüdse aasta 28. oktoobril tähistab Tartu Ülikooli usuteaduskond 25. aasta möödumist taasavamisest. Pidustuste ajakavasse mahub hulk kaalukaid üritusi:

13:00 Õppejõudude haudade külastamine Raadi kalmistul

15:00 Oikumeeniline palvus Tartu Jaani kirikus

16:00 Tervituskohv Tartu Ülikooli peahoone ruumis 227.

16:30 Urmas Petti mälestusele pühendatud seminar „Teoloogiaharidusest Tartu Ülikoolis – Schleiermacherist religiooniuuringuteni“ Tartu Ülikooli peahoone aulas, ettekandjad: Aira Võsa, Thomas-Andreas Põder, Anu Põldsam.

17:30 Paneeldiskussioon. Osalejad: Marju Lepajõe, Toivo Pilli, Ain Riistan, Tauri Tölpt, Marko Tiitus.

19:00 Piduõhtu (kutsututele ja registreerunutele) söögi, joogi, pildi, hääle ja hulga muusikaga Eesti Üliõpilaste Seltsi hoones (J. Tõnissoni 1).

 

Seoses sellega kutsub hiljuti loodud usuteaduskonna vilistlaskogu andma kõigil vilistlastel, kes veel pole saanud vilistlaste listi kaudu kutset, endast teada kontaktisikutele Urmas Nõmmik (urmas.nommik@ut.ee) ja Triin Käpp (triin.kapp@ut.ee).

 

Soovitatud:

English