ISSN 2228-1975
Search

Kiriku prohvetlik hääl on kriitilise tähtsusega soolise võrdõigluslikkuse eest seismisel

LUTHERAN WORLDKiriku prohvetlik hääl on jätkuvalt kriitilise tähtsusega soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemisel isegi piirkondades, kus Luterlik Maailmaliit (LML) osaleb aktiivselt naiste õiguste eest seismisel.

See oli üks rõhuasetusi kohtumistel, millega valmistati ette naisi osalemaks LML-i kõrgeimas otsustusõiguslikus organis, assambleel. LML-i Ladina-Ameerikas ja Kariibi piirkonna (LAK) ning Põhja-Ameerika eelassambleed toimusid Paramaribos, võõrustajaks Suriname Evangeelne Luterlik Kirik.

Naisdelegaadid ja teised töötajad 19-st LML-i liikmeskirikust nendes kahes regioonis ütlesid, et oli julgustav näha, kuidas LML-i „Soolise võrdõiguslikkuse juhis“ on kogumas laialdast poolehoidu erinevate kirikute naiste võrgustikes. Sellegipoolest oli kirikute juhtide jaoks oluline mõista, et võitlus naiste ja meeste võrdsete õiguste eest kirikus ja ühiskonnas ei ole ainult naiste probleem. Eesmärgiks on kindlustada, et see teema oleks tähelepanu keskpunktis; delegaadid tõdesid, et progress on aeglaselt toimumas, ent see jääb suureks väljakutseks.

„Mõnes kontekstis on soolise võrdõiguslikkuse poliitika rakendamine andnud põhjust seista vastu naiste õigustele teoloogilisele haridusele ja ordineeritud teenimisametile,“ märkis rev Marcia Blasi Brasiilia Luterliku Konfessiooni Evangeelsest Kirikust.

LML-i 2013. aastal juurutatud „Soolise võrdõiguslikkuse juhis“ kinnitab pühendumist kohaliku raamistiku ja tegevusplaanide arendamisele, et kehtestada soolist võrdõiguslikkust kõikides maailmaliidu ja selle kirikute sfäärides. Tööd teostatakse Naised Kirikus ja Ühiskonnas (NKJÜ) võrgustike kaudu.

„Me peame uuesti kinnitama soolist võrdõiguslikkust, nii et see muutuks kiriku osaks ja oleks käsitletud mitte ainult naiste murena. See on osa kiriku prohvetlikust sõnumist ühiskonnas,“ ütles Elizabeth Arciniegas Sanchez, NJKÜ LAK-i koordinaator.

Avalik pühendumine

Naiste eelkohtumisi organiseeriti selleks, et selgitada, kuidas suhestub LML-i kirikute ühendus oma liikmeskirikutesse ning milline on assamblee delegaatide roll. Osalejad märkisid, et nende jaoks, kes püüdlevad LML-i uuteks juhtideks, oleks pühendumus soolisele võrdõiguslikkusele oluline. Nad soovitasid luua mehhanismid, et need, kes on kandidaadid juhtipositsioonidele, avalikustaksid oma seisukohad.

Paljud osalejad märkisid, et vaatamata kasvavale teadlikkusele naiste õiguste kohta kogu maailmas, on soopõhine vägivald paljudes kogukondades kasvamas ning see võimendab teisi ühiskonnaliikmete välistamise vorme, eriti vaesust.

Dr Mary J. Streufert, NKJÜ koordinaator Põhja-Ameerikas, märkis, et kirikud peavad tegema koos strateegilisi plaane, et tegeleda kasvava vägivallaga, mis on suunatud otseselt naiste vastu, nagu inimkaubandus ja pärismaalaste maa ja teiste ressursside ekspluateerimine, millel on mõju naiste elule. „Sooline võrdõiguslikkus peab olema teema olukorras, kus kasvav haavatavus lükkab naisi üha suuremasse vaesusesse,“ ütles Streufert, kes on ka soolise võrdõiguslikkuse programmi direktor Ameerika Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Streufert rõhutas vajadust lähenemisviisiks, mis küsib, miks „on naised ebaproportsionaalselt rohkem vägivallast mõjutatud“. „Lepitamine ei saa juhtuda ilma õigluse osata selles,“ lisas ta.

Naisosavõtjad arutasid ka LML-i NKJÜ tegevusi, et tugevdada naiste teoloogilist haridust, levitades omavahel strateegiaid. Nad kuulasid ka „Naised edasi“ protsessi kulgemise aruannet, liikumise, mis algas 2013. a, et jätkuvalt panustada protestantlikusse reformatsiooni ajal, mil LML valmistab ette reformatsiooni 500. aastapäeva ja 12. assambleed aastal 2017.

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English