ISSN 2228-1975
Search

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks

Meeldetuletusena avaldame südasuvel väljastatud Eesti Evangeelse Luterliku Kirik (EELK) üleskutse edastada ettepanekuid EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks. Kirik & Teoloogia õhutab lugejaid sellel teemal kaasa mõtlema ning kasutama ka Kirik & Teoloogia platvormi, et avaldada oma mõtteid ning jagada neid teistega. Ettepanekute kogumise tähtaeg on juba 15. oktoober 2016. Tegemist on haruldase ja väga olulise võimalusega kujundada kaasa kristluse palet Eesti ühiskonnas.

EELK logoEELK Konsistoorium on oma 5. aprilli 2016 otsusega nr 45 moodustanud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjoni (edaspidi õigusreformi komisjon) kooseisus Andres Põder (esimees), Urmas Viilma, Ülle Keel, Ove Sander, Illimar Toomet (sekretär) ja Marko Tiitus. Eksperdina on otsustatud kaasata komisjoni töösse Erik Salumäe.

Komisjoni eesmärk on EELK põhikirja ja kirikuseadustiku täies mahus kaasajastamine ja revideerimine, sh parandusettepanekute ettevalmistamine ja sõnastamine ning nende esitamine kon-sistooriumi heakskiidul kirikukogule vastuvõtmiseks.

Komisjoni esimesel koosolekul jõuti seisukohale, et nii põhikirja kui ka kirikuseadustikku muudetakse nii vähe kui võimalik, samas nii palju kui vajalik. Eesmärgiks ei ole põhikirja või seadustiku uuesti sõnastamine ja vastuvõtmine, vaid konsistooriumi otsuse kohaselt nende kaasajastamine ja revideerimine.

Kõigil vaimulikel ning muul viisil kiriku ja koguduste ning kiriku allasutuste juhtimisega seotud inimestel on võimalik esitada õigusreformi komisjonile oma ettepanekud ja ideed põhikirja ja/või kirikuseadustiku muutmiseks. Komisjon ei soovi koguda ettepanekuid konkreetsete paragrahvide sõnastuste muudatusettepanekute kujul, vaid ootab ettepanekuid vabalt sõnastatud probleemikirjeldustena või lihtsalt ja lühidalt sõnastatud ideedena. Konkreetse sõnastuse menetlemiseks kirikukogus koostab õigusreformi komisjon ise.

Kõik mõtted, ideed ja ettepanekud on oodatud aadressil oigusreform@eelk.ee hiljemalt 15. oktoobril 2016. Kogu materjali mahukusest sõltub, kui kiiresti suudab komisjon esitada oma konkreetsed muudatusettepanekud konsistooriumile kooskõlastamiseks ja konsistoorium omakorda kirikukogule menetlemiseks. Kui kogu muudatusettepankute pakett on esitatud kirikukogule, annab omapoolse hinnangu veel kirikukogu moodustatud õiguskomisjon. Kõik see võtab aega, kuid esialgseks eesmärgiks on viia põhikirja ja seadustiku revideerimine lõpule 2017. aasta lõpuks.

 

Allikas: EELK

Soovitatud:

English