ISSN 2228-1975
Search

Usulised vähemused kui osa kultuuriliselt mitmekesisest ühiskonnast

hdhw
Foto: Joanna Lindén-Montes/WCC

Euroopa Kirikute Konverents (EKK), Serbia õigeusu kiriku Zagrebi ja Ljubljana piiskopkond, Euroopa Parlamendi rassismivastasuse ja mitmekesisuse töögrupp ja Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon korraldavad konverentsi teemal usulised vähemused kui osa kultuuriliselt mitmekesisest ühiskonnast, et tundma õppida religioossete vähemuste õigusi Euroopas. Konverents toimub 21. ja 22. oktoobril Zagrebis, Horvaatias.

Usuvähemused panustavad Euroopa ühiskonna arengusse poliitilisest, sotsiaalsest ja majanduslikust aspektist ning nad on osa Euroopa  kultuurilise pärandi rikastamisest.

Konverents lähtub EKK inimõiguste alase töörühma tööst vastusena küsimustele, mis on tulnud EKK liikmeskirikutelt, eriti vähemusrahvuste kirikutelt, kes töötavad selles valdkonnas. Konverentsi eesmärk on uurida riigi ja kiriku suhteid usuvähemuste vaatenurgast. Arutelud toimuvad Euroopas kasvava terrorismi, äärmusliku vägivalla ja ksenofoobia ning väheneva tolerantsuse ja mitmekesisuse edendamise valguses. Konverentsil vaadeldakse ka usuvähemuste õigusi puudutavaid rahvusvahelisi ja riiklikke õiguslikke standardeid, tehakse kokkuvõte usuvähemuste õiguste praegustest väljakutsetest, riigiteenistujate rollist võitluses usuvähemuste õiguste rikkumisega, erinevatest poliitilistest ja õiguslikest tavadest ja usuvähemuste õiguste senistest headest tavadest.

 

Allikas: Euroopa Kirikute Konverents

 

Euroopa Kirikute Konverents ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantlikku ja vanakatoliku kirikut kõigist Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EELK on asutajaliige (1959); assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu.

Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon on oikumeeniline agentuur, mis tegeleb integratsiooni, asüüli ja põgenike problemaatikaga ning astub vastu rassismile ja diskrimineerimisele Euroopas. Liikmed on anglikaani, õigeusu ja protestantlikud kirikud ning kirikute oikumeenilised ühendused, aga ka kirikutega seotud ühingud 18 Euroopa riigis. Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon teeb koostööd Euroopa Kirikute Konverentsi ja Kirikute Maailmanõukoguga.

Soovitatud:

English