ISSN 2228-1975
Search

Rahvusvaheline suveülikool 2017 Wittenbergis

summerschoolEvangelisches Studienwerk Villigst (ESV) kutsub 2017. aastal huvilisi kõikjalt maailmas osalema rahvusvahelises suveülikoolis Wittenbergis, mis on pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale.

„Me soovime tuua kokku andekad inimesed, kellel on ettekujutus sellest, mida võiksid reformatsiooni ideed täna ja ka tulevikus tähendada,” selgitab suveülikooli juhtkomitee esimees Gerhard Robbers. Summer School 2017 algab 24. juulil 2017 Lutheri linnas Wittenbergis ning selle teemaks on „Sellest piisab. Mis minusse puutub” („Es reicht. Was mich angeht”). Teema valiti välja juba 2015. aasta sügisel rühma üliõpilaste ja doktorantide poolt. „Mis mind huvitab; mis on see, mis võib mu elu rikkamaks muuta; mis mind kõnetab ja on mulle oluline, aga ka mis puutub minusse, mis mind segab, mis mind ärritab, mida ma tahan kritiseerida – teisisõnu, mis mulle korda läheb.” Nii kirjeldab enda vaatenurgast teemavalikut Helene Pahlow, kes oli toona ESV-i stipendiaat. See kutsub osalejaid murdma end välja tavapärastest mõttestruktuuridest, mõtisklema täiuse ja puuduse üle, järgides ühtlasi ka reformatsiooni tänini kehtivat põhiideed.

Suveülikool vältab neli nädalat ja sellel oodatakse osalema 800 üliõpilast ja doktoranti erinevatest kultuurikontekstidest ja erineva ühiskondliku taustaga. Selleks, et tuua inimesed vaatamata rahvuslikele, kultuurilistele, konfessionaalsetele ja religioossetele piiridele siiski suveülikooliks kokku, on ESV peakorraldajana moodustanud laiapõhjalise koostöövõrgustiku, milles osalevad esmakordselt kõik 13 andekaid üliõpilasi toetavat fondi. Samuti toetavad ettevõtmist Saksamaa haridus- ja teadusministeerium, Saksamaa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD), Friede-Springer-Fond, fondid Mercator ja ArbeiterKind.de, selleks et anda veelgi suuremale hulgale huvilistele võimalus osalemiseks. Saksamaa ülikoolid, rakenduskõrgkoolid ja akadeemiad valmistavad ette suveülikooli teemast lähtuvaid seminariprogramme, tehes selleks koostööd ka teiste Euroopa ja maailma kõrgharidusasutustega. „Seminarid on interdistsiplinaarsed ja peaksid samaaegselt võimaldama arendada süviti minevat diskussiooni,” ütleb programminõukogu esimees Eric Daniel Sander. „„Sellest piisab” tähendab samuti seda, et meil on piisavalt ühisosa, et üleüldse diskussiooni pidada. Piiride kompamise käigus avanevad uued perspektiivid ning uued ühised eesmärgid – isegi kui need on veel puudulikud.” Seminaridel käsitletakse teemasid nagu kapitalismi religioon, solidaarsus ja enesemääramine, võrdsed õigused haridusele, toidule, toorainetele ja tulevikule.

Suveülikooli programmi täiendab orkestriakadeemia, mille raames kantakse 18. augustil 2017 ette helilooja Kaspar Querfurthilt tellitud teos, mis ühendab endas vanamuusika ja uue muusika. Suveülikool lõpeb pidulikult 19. augustil 2017. Lähem info suveülikooli kodulehel http://www.summerschool2017.org/

Allikas: www.ekd.de

Soovitatud:

English