ISSN 2228-1975
Search

Eesti teoloogi raamat ilmus rahvusvahelise teaduskirjastuse juhtivas süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia sarjas

97835255645162016. aasta maikuus ilmus Vandenhoeck & Ruprecht kirjastuse (Göttingen, Bristol CT) väljaandel Thomas-Andreas Põderi raamatuks töödeldud doktoriväitekiri. Saksakeelne 509-leheküljeline monograafia kannab pealkirja „Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen“ ehk „Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika“. Tegemist on 1950. aastatel Wolfhart Pannenbergi rajatud sarja 156. köitega. Sarja tänased väljaandjad on prof dr Christine Axt-Piscalar (Göttingen) ja prof dr Christiane Tietz (Zürich).

Kirjastuse kodulehel tutvustatakse teost järgnevalt: „Baltisaksa teoloogi ja sotsiaaleetiku Alexander von Oettingeni (1827-1905) pärandi esimene tervikinterpretatsioon esitleb seda ristiteoloogia ja sotsiaaleetika süstemaatilise esmakujuna. Von Oettingeni pärandis langeb kokku nii ristiteoloogia fundamentaalteoloogilise mõistmise algus kui empiiriliselt vastutatud sotsiaaleetika algus valgustusjärgsel ajastul. Esmakordselt uusaegse teoloogia kontekstis omandab väljend „ristiteoloogia“ teoloogias otsustava juhtmõiste rolli ning leiab väljenduse põhjalikus dogmaatilises tervikkäsitluses. Ühtlasi võetakse mõiste „sotsiaaleetika“ esmakordselt kasutusele teoloogilises diskursuses – seda intensiivses suhtluses kujunevate sotsiaalteadustega. Thomas-Andreas Põder uurib neid põhiorientiire, mille omavaheline suhe saab nähtavaks solidaarse tolerantsusena. Terminitel „tolerantsus“ ja „solidaarsus“ on oluline roll von Oettingeni teoloogias, mis on eriliselt tundlik religioosselt ja ideoloogiliselt pluraalse olukorras suhtes.“

Monograafia ilmus ka e-raamatuna.

 

Raamatu sisukorda ja algust saab lehitseda siit.

Soovitatud:

English