Raamatud

Eesti teoloogi raamat ilmus rahvusvahelise teaduskirjastuse juhtivas süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia sarjas

97835255645162016. aasta maikuus ilmus Vandenhoeck & Ruprecht kirjastuse (Göttingen, Bristol CT) väljaandel Thomas-Andreas Põderi raamatuks töödeldud doktoriväitekiri herunterladen. Saksakeelne 509-leheküljeline monograafia kannab pealkirja „Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen“ ehk „Solidaarne tolerantsus Download pdf xchange viewer for free. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika“. Tegemist on 1950. aastatel Wolfhart Pannenbergi rajatud sarja 156. köitega. Sarja tänased väljaandjad on prof dr Christine Axt-Piscalar (Göttingen) ja prof dr Christiane Tietz (Zürich) kostenlos dvd brenner herunterladen.

Kirjastuse kodulehel tutvustatakse teost järgnevalt: „Baltisaksa teoloogi ja sotsiaaleetiku Alexander von Oettingeni (1827-1905) pärandi esimene tervikinterpretatsioon esitleb seda ristiteoloogia ja sotsiaaleetika süstemaatilise esmakujuna whatsapp for free without registration. Von Oettingeni pärandis langeb kokku nii ristiteoloogia fundamentaalteoloogilise mõistmise algus kui empiiriliselt vastutatud sotsiaaleetika algus valgustusjärgsel ajastul Download imovie for free windows. Esmakordselt uusaegse teoloogia kontekstis omandab väljend „ristiteoloogia“ teoloogias otsustava juhtmõiste rolli ning leiab väljenduse põhjalikus dogmaatilises tervikkäsitluses download amazon prime video on mac. Ühtlasi võetakse mõiste „sotsiaaleetika“ esmakordselt kasutusele teoloogilises diskursuses – seda intensiivses suhtluses kujunevate sotsiaalteadustega winrar (64 bit) 4.20 german free download for free. Thomas-Andreas Põder uurib neid põhiorientiire, mille omavaheline suhe saab nähtavaks solidaarse tolerantsusena. Terminitel „tolerantsus“ ja „solidaarsus“ on oluline roll von Oettingeni teoloogias, mis on eriliselt tundlik religioosselt ja ideoloogiliselt pluraalse olukorras suhtes.“

Monograafia ilmus ka e-raamatuna annual map.

 

Raamatu sisukorda ja algust saab lehitseda siit bubbles for free.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English