ISSN 2228-1975
Search

Tallinna ja Tartu usuteaduskondades kaitsti lõputöid. Tänavused lõpetajad

Tänaseks on nii Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna kui ka EELK Usuteaduse Instituudi (UI) bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ning magistriõppe lõputööd kaitstud. TÜ usuteaduskonnas toimus lõputööde kaitsmine 1. juunil ning UI-s 30. mail.

TÜ-s kaitsti kokku 12 lõputööd, neist 10 oli bakalaureuseastmel ning 2 magistriastmel – nii usuteaduse kui religiooniuuringute õppekaval üks üliõpilane. UI-s esitati kaitsmisele 13 lõputööd ja kaitsmise läbis 12 tööd. Neist rakenduskõrgharidusastmel 6 üliõpilast ja usuteaduse magistriastmel 6 üliõpilast. Lisaks lõpetas kristliku kultuuriloo magistriõppe 5 üliõpilast, kes sooritasid lõpueksami ning tegid magistriprojekti.

Järgnevalt on vastavalt õppeastmele ning erialale liigendatud nimekiri esitatud töödest: autor, teema, juhendaja.

 

TÜ usuteaduskond

Usuteaduse magistritööd

1. Anna-Stina Kangro „Teadlase suhe teaduse ja religiooniga“ (Lea Altnurme, Enn Kasak)

 

Religiooniuuringute magistritööd

1. Olvi Raie „Uurimus waldorfkooli identiteedist ühe Eesti vanima waldorfkooli näitel“ (Olga Schihalejev)

 

Bakalaureusetööd

1. Marietta Kadanik „Religioosse kogemuse ja skisofreenia lõikepunktid“ (Roland Karo)

2. Kevin Kirs „„Jeesus kuulutas Jumala riiki, aga välja tuli kirik“ ehk mida kuulutas ajalooline Jeesus ja kuidas Paulus seda mõistis“ (Ain Riistan)

3. Tanel Koort „Luteri kiriku maareform – eeldustest teostuseni“ (Priit Rohtmets)

4. Jaan Kullama „Religioonist L. Wittgensteini Tractatus Logico-Philosophicuses“ (Thomas-Andreas Põder)

5. Kristin Kätt „Usulise konflikti tasandid“ (Tõnu Lehtsaar)

6. Ülo Matjus „Rõngu Mihkli kiriku koguduse ajalugu aastates 1413–1940“ (Riho Altnurme)

7. Pärt Preismann „Etnotsentrism Sumeri religioonis ja ühiskonnas – teksti analüüs“ (Peeter Espak)

8. Vadim Rebase „Piiskopmärter Platon historio-bibliograafiline uurimus“ (Riho Altnurme, Ott Ojaperv)

9. Marleen Tamm „Siegfried Aaslava askeesiuurijana“ (Marju Lepajõe)

10. Sten Torpan „Mütoloogilise mõtlemise roll autoritaarse ideoloogia põhjendamisel“ (Tarmo Kulmar, Kaarel Vanamölder)

 

 

Usuteaduse Instituut

Usuteaduse magistriõpe

1. Siimon Haamer „Mentorlus ja vaimulik juhendamine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikkonnas“ (Einike Pilli) – lõpetas cum laude

2. Toivo Kaasik „Aleksander Sildose vaimulik tegevus Eestis ja tema vabakoguduslike vaadete kujunemine“ (Riho Saard)

3. Annely Neame „Jumala kuningriigi evangeeliumi ilmnemine Jeesuse avalikus tegevuses Markuse evangeeliumi näitel“ (Randar Tasmuth) – lõpetas cum laude

4. Janika Oja „Türi Püha Martini koguduse köster-organistide kiriku-, muusika- ja haridusalane tegevus 19. sajandi II ja 20. sajandi I poolel“ (Guldźahon Jussufi)

5. Joel Siim „Martin Lutheri missakorrad: nende kujunemine ja liturgialooline analüüs“ (Marko Tiitus) – lõpetas cum laude

6. Priit Tutt „Uned ja sõnumid – kirjaprohvet Johannes Kaarep usuliste sõnumite loojana“ (Riho Saard)

 

Kristliku kultuuriloo magistriõpe

1. Urmas Arumäe – magistrieksam – lõpetas cum laude

2. Agu Karelsohn – magistrieksam

3. Anu Lamp – magistrieksam – lõpetas cum laude

4. Vallo Olle – magistrieksam – lõpetas cum laude

5. Merle Piho – magistrieksam

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe

1. Kaidi Suviste „Inimese surmajärgne saatus kolmes monoteistlikus maailmausundis“ (Ringo Ringvee)

 

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe (spetsialiseerumine hingehoiule)

2. Peeter Kase „Jeesus Siiraki tarkuseraamat vahendina hingehoidlikus kogemusnõustamises – kasutusvõimalused haiglahingehoius“ (Liidia Meel)

3. Heidy Prükk „Hingehoiu võimalused õe toetamiseks haiglas seoses patsiendi eluohustava haiguse ja surmaga“ (Liidia Meel)

4. Toomas Russak „EELK Petseri Peetri koguduse ja kiriku ajalugu 1921. – 1928. a.“ (Riho Saard)

5. Alvar Teets „Asenduskodu laste probleemid ja hingehoidja roll asenduskodus Tartu Mäe asenduskodu näitel“ (Liidia Meel)

6. Hille Vaht „Surmateate edastamine ning surnu lähedaste ja personali vahetu hingehoidlik toetamine Lõuna-Eesti Haigla AS õendusabikeskuses“ (Liidia Meel)

Soovitatud:

English