ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu nelipüha sõnum 2016

Pfingsten-Wildunger-Altar-Konrad-von-Soest
Wildungeri altarimaal, nelipühapaneel. Foto: Dierk Schaefer

Kirikute Maailmanõukogu presidentide sõnum 2016

Kallid õed ja vennad usus,

Ma tervitan teid kõiki kolmainujumala nimel ja Kirikute Maailmanõukogu presidentide poolt nelipüha puhul, mil me tähistame kiriku sünnipäeva. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: „Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret?” (Ap 2:7-8). Kristlastena oleme me ühendatud kindlas veendumuses, et Jumal on looja, kes annab elu kõigele, mis on. See üks Jumal on ka kõige elava päästja. Me teame seda ja me tahame seda head sõnumit teie kõikidega jagada. Päästja annab tugevaid kinnitusi lootusele – selle maailma ja tuleva maailma osas.

Aga teadmine ei ole piisav. Olema peab ka inspiratsiooni ja pühendumist. Seda andis Kolmainu Jumal nelipühal Püha Vaimu läbi, kui apostlid kõnelesid kõigile neile inimestele, kes olid kogunenud Jeruusalemma – väga erinevatest taustadest, kultuuridest ja keeltest. Ja kuulajad kuulsid, igaüks „oma sünnimaa murdes”!

Muidugi, elus orienteerumine on võimalik vaid kasutades oma kogemusi ja kultuure. Need teadmised tekitavad aga samal ajal ka eelarvamusi ja vääritimõistmisi. Inimkond saab jääda kestma vaid siis, kui keskendutakse rohkem sellele, mis ühendab, mitte sellele, mis lahutab.

Pühitsedes täna nelipüha, palume me, et Vaim täidaks meid. Kui Vaim tuleb meie juurde, võime me jagada, koolitada ja juhatada teisi meist endast suurema ja kõige hea juurde– viimselt kolmainujumala juurde, kelle Vaim võib liita purunenud maailma ja uuendada iga kultuuri.

Kuigi usaldamatus ja hirm valitsevad maailma, olgem kindlad Jumala tundmises ja avatud Vaimule, et käia tõelist õigluse ja rahu palverännakut – oma isiklikes eludes ning maades ja maade vahel! See on meie ülesanne kristlaste ja kirikutena.

Kristuses,

Maailma Kirikutenõukogu presidendid:

 

• Õp dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Lõuna-Aafrika Ühendatud Reformeeritud Kirik

• Õp prof dr Sang Chang, Korea Vabariigi Presbüterlik Kirik

• Peapiiskop em Anders Wejryd, Rootsi Kirik

• Õp Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Kolumbia Presbüterlik Kirik

• Piiskop Mark MacDonald, Kanada Anglikaani Kirik

• Õp dr Mele’ana Puloka, Tonga Vaba Wesley Kirik

• H.B. John X, Kreeka Õigeusu Kiriku Antiookia ja Kogu Ida patriarhaat

• H.H. Karekin II, Kõigi armeenlaste ülempatriarh ja katoolikos

 

Allikas: KMN.

Soovitatud:

English