ISSN 2228-1975
Search

Euroopa usujuhid: massmigratsioon on väljakutse Euroopale

Euroopa on täna selliste väljakutsete ees, mida pole nähtud terve põlvkonna vältel: kõrge töötuse protsent, massmigratsioon, globaalne terrorismioht, poliitilised ja majanduslikud probleemid paljudes maades. Sellisel ebakindluse ajal kogunesid  enam kui kolmkümmend religioonide esindajat üle kogu Euroopa 10.-13. mail 2016 Brixtenis Itaalias esindama Euroopa Religioossete Liidrite Nõukogu (European Council of Religious Leaders, ECRL).

Religions

ECRL liikmed sedastavad oma ühises avalduses: „Me toetame usuvabadust ja igaühe õigust uskuda vastavalt oma südametunnistusele, kuid teadvustame ka raskust leida vajalikke sisu poolest tasakaalustatud materjale migrantide ja põgenike jaoks selleks, et nad saaksid praktiseerida oma religiooni. /…/ Me oleme teadlikud, et teatud konfliktides toob religioon kaasa vägivalla, kuid oleks ebaõiglane näha religiooni kui vägivalla peamist või ainsat põhjust. Me oleme veendunud, et neid, kes kardavad massmigratsiooni tagajärgi, ei peaks sildistatama ksenofoobide ega kitsarinnaliste fanaatikutena. Nende kartused tuleb neid respekteerivalt ära kuulata. Me peaksime olema ka valmis meenutama migreerunutele nende vastutust austada ja järgida võõrustajariigi seaduseid ning traditsioone.” Avalduses rõhutatakse järjepidevalt: „Me nõuame tungivalt, et usugrupid kasutaksid oma rikkalikku vaimulikku ja usulist reservi selleks, et kindlustada kannatanute ja traumaatilisi kogemusi omavate inimeste turvatunne ja et neid austataks võõrustajariikides.”

ECRL moderaator Dr Thomas Wipf näitas oma tunnustust nende indiviidide, ühiskondade ja usupõhiste organisatsioonide suhtes, kes on väga palju panustanud põgenike aitamisel ja vastuvõtmisel. Samas Wipf, pöördudes Ühinenud Rahvaste, Euroopa institutsioonide ja avalike autoriteetide poole, kutsus üles  põgenike abistamisel kasutama kogu oma võimekust.

„Usukogukondadel on tohutud ressursid ja potentsiaal migreerunute abistamisel, samuti nagu ka võimekus vaigistada kartused ja hirmud võõrustajariigi kogukondades,” ütles Dr Mark Owen, Winchesteri Religiooni Keskuse direktor (Winchester Centre of Religion). „Rakendada tuleb hoolikat taktitunnet ja delikaatsust selleks, et näidata usutegelaste osalemise tõsiseltvõetavust ja kompetentsust rahvusvaheise kogukonna silmis.”

Järgmine ECRL Nõukogu koosolek leiab aset 16.-18. mail 2017 Soomes Turku linnas.

Täisteksti ECRL Brixteni deklaratsioonist „Massmigratsioon: Euroopa väljakutse” saab alla laadida SIIT.

ECRL esindab Euroopa ajaloolisi religioone nagu judaism, kristlus, islam, budism, hinduism, sikhism ja zoroastrism. ECRL omab vaatlejastaatust Euroopa Nõukogus ja on üks viiest piirkondlikust interreligioossest nõukogust Religions for Peace võrgustikus. Viimane,  akrediteeritud ÜRO poolt, on maailma suurim ja esindatuim multireligioosne koalitsioon, arendades ühistegevust rahu edendamiseks alates aastast 1970.

Allikas: Religions for Peace

Soovitatud:

English