ISSN 2228-1975
Search

Soome luterliku kiriku kogudused aitavad aktiivselt varjupaiga taotlejaid

Kiriku uurimiskeskuse küsitluse tulemustest selgub, et 2015. aastal panustas soome luterlikest kogudustest peaaegu üheksa kogudust kümnest (88%) varjupaigataotlejate toetamisse ja vastuvõtmisse.

2015. aasta lõpus oli Soomes 32 000 varjupaiga taotlejat, aasta varem oli neid vaid kümnendik praegusest arvust.

Kirikuvalitsuse pagulas- ja ümberasujatetöö spetsialist Marja-Liisa Laihi tõdeb rõõmuga, et kogudused on asunud aktiivselt ja kiiresti tegelema varjupaigataotlejate vastuvõtmisega ning edendanud selleteemalist dialoogi kohalike elanikega.  Koguduste asjatundlikkus ja kogemused selles valdkonnas on leidnud äramärkimist.

2015. aasta lõpus loodi Soome erinevates piirkondades üle 180 uue vastuvõtukeskuse. Iga kümnes kogudus andis oma ruume hädamajutuse korraldamiseks.

Suur osa kogudustest (60%) toetas varjupaigataotlejaid eluks vajalike asjade  ja riiete annetamisega. Veidi enam kui pooltes kogudustes (53%) korraldati varjupaigataotlejate toetuseks eraldi korjandus. Majanduslikku toetust pagulaskriisi leevendamiseks andis iga kümnes kogudus.

Paljud kogudused (38%) korraldasid pagulastele kohtumisi ja erinevaid üritusi. Kolmandik kogudustest kutsus pagulasi ja varjupaigataotlejaid koguduse vaimulikele sündmustele. Neljandik (26%) kogudustest korraldas neile toitlustamist, spordiüritusi või muid ühisüritusi. Iga kuues kogudus (17%) pakkus tugiisiku teenust.

Küsitlus saadeti kõigile 412 kogudusele, kes tegutses 2015. aastal, küsitlusele vastas 409 kogudust.

 

Allikas: evl.fi

Soovitatud:

English