ISSN 2228-1975
Search

Rooma-Katoliku Kiriku ja Kirikute Maailmanõukogu koostöörühma tulevased plaanid

image
Rooma-Katoliku Kiriku ja Kirikute Maailmanõukogu koostöörühma täitevkomitee ning nendega koos Kirikute Maailmanõukogu peasekretär õp. dr. Olav Fykse Tveit (keskel).

Rooma-katoliku kiriku tulevane koostöö Kirikute Maailmanõukoguga (KMN) oli mõlemat ühendava koostöörühma täitevkomitee viimase nõupidamise fookuses 11.–12. aprillil 2016 Genfis.

Vatikani teise kirikukogu lõppedes 1965. a alguse saanud koostöörühm oli kontsiili põhjustatud oikumeenilise kevade üks esimesi vilju ning jõudis hiljuti oma viiekümnenda tegevusaastani. Täitevkomitee kavandab järgmist tegevuste vooru, mille peaks heaks kiitma koostöörühma plenaarkomitee septembris toimuval kohtumisel.

Osavõtjate hulgas oli nii Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu kui ka KMN-i esindajaid. KMN-i peasekretär rev dr Olav Fykse Tveit tervitas töörühma, öeldes: „Olen õnnelik, nähes koostöörühma uut faasi ja uut tööviisi. See on avatud õigluse ja rahu palverännaku laiematele teemadele, ja ma loodan, et uuritakse ka religioonidevahelist suhtlemist, eriti ka juudi kogukonnaga, püüdes tegeleda Pariisi sündmuste mõjudega kirikute elus, ning võideldakse üheskoos religiooni sünge küljega ehk vägivaldsusega, ollas solidaarsed kirikutena nii kristlaste ja kui teiste religioosse tagakiusamise vastu. Meie ühtsuse soov sünnib ka läbi ühise teoloogilise refleksiooni kannatava maailma üle, mida me teenime.“

Ajendatult peasekretäri palvest ja lähtudes peapiiskop Diarmuid Martini ettekandest, arutles koostöörühm heakskiivtvalt paavst Franciscuse uue apostliku ekshortatsiooni (manitsuse) Amoris laetitia üle, mis pakub moraalset ja pastoraalset juhatust perekonna, nooruse, seksuaalsuse ja hariduse küsimustes.

Koostöörühma tulevased ettevõtmised tegelevad ilmselt religioonidevahelise dialoogiga vägivalla tingimustes, religiooni ja vägivalla seostega, pagulaste ja migratsiooniga ning Loodusest hoolimise palvepäeva toetamisega (1. septembril – toim), mida on toetanud paavst Franciscus ja mille algatas oikumeeniline patriarh (õigeusu kiriku Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus – toim).

Usu ja Kirikukorra Komisjoni direktor dr Odair Pedroso Mateus ütles: „Apostlik ekshortatsioon on andnud lisatõuke Usu ja Kirikukorra Komisjoni poolt läbiviidavatele kirikute eetiliste teemadega seotud otsustusprotsesside uurimisele. Amoris laetitia annab lähtekoha meie ühistele püüdlustele heita valgust moraalse kujunemise ja otsuste langetamise protsessidele, hoidmaks ära edasisi lahknemisi .“

KMN-i erinõunik dr Martin Robra ütles: „Tänu koostööle Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukoguga ja paavst Franciscuselt tulnud impulssidele on koostöö KMN-i ja Rooma-katoliku kiriku vahel viimastel aastatel tuntavalt tihenenud, kõige tähelepandavamalt religioonidevahelise dialoogi, migrantide ja pagenduses inimeste hingehoiu ning õigluse ja rahu paavstlike nõukogudega.“

Viiekümnenda tähtpäeva tähistamisel eelmisel aastal julgustas paavst Franciscus oma õnnitluses liikuma üha sügavamale, märkides, et „me peame ikkagi tunnistama, et vaatamata viimase poolsajandi paljudele oikumeenilistele saavutustele kannatavad kristlik misjon ja tunnistus ikka meie lahknemiste tõttu /…/. Koostöörühm ei peaks olema sissepoole vaatav foorum. Pigem peab see olema üha enam mõttekoda, avatud kõikidele võimalustele ja väljakutsetele, millega kirikud seisavad praegu silmitsi, saates kannatavat inimkonda teel Jumalariiki, immutades ühiskonda ja kultuuri evangeeliumi tõdede ja väärtustega.“

Koostöögrühma järgmine plenaaristung on kavandatud 13.–17. septembrile 2016 Château de Bossey’s, Celigny’s Genfi lähedal.

 

Allikas: www.oikoumene.org

Soovitatud:

English