ISSN 2228-1975
Search

Euroopa evangeelsete kirikute bioeetika konsultatsioon

geke logo16.–18. märtsil 2016 toimus Hannoveri lähistel Loccumis Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) bioeetika konsultatsioon, kus tegeleti inimelu algusega seotud eetiliste küsimustega. Nõupidamisel osales ca 40 delegaati osaduskonna liikmeskirikutest, lisaks oikumeenilised külalised ja Euroopa institutsioonide esindajad.

Arutelude aluseks oli EKOE eetika ekspertrühma poolt koostatud teemakohase abimaterjali eelnõu. Konsultatsiooni tulemusi võetakse arvesse teksti edasisel töötlemisel. Tekst esitatakse 2017. aasta märtsis EKOE nõukogule, kes otsustab selle avaldamise üle.

Abimaterjal orienteerumiseks inimelu algusega seotud eetilistes küsimustes on kavas avaldada 2017. aaastal. See on mõeldud kõigile, kes kogudustes, kirikutes, haiglates, arstiametis, juriidilises vallas või ka isiklikus elus taoliste küsimustega silmitsi seisavad.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku delegaadina osales konsultatsioonil õp dr Johann-Christian Põder.

2011. aastal EKOE nõukogu poolt avaldatud abimaterjal A time to live and a time to die („Aeg elada ja aeg surra“) orienteerumiseks elu lõpuga seotud küsimustes on leidnud üle Euroopa väga head vastuvõttu ning tõlgitud mitmetesse keeltesse (inglise, saksa ja prantsuse keeles tasuta allalaaditav siit).

EKOE bioeetika konsultatsioon

Allikas: www.leuenberg.eu

Soovitatud:

English