ISSN 2228-1975
Search

Soome luterliku kirikuga liitujate arv kasvab

Soome evangeelse-luterliku kirikuga liitus 2015. aastal üle 17500 inimese. Liitujaid oli rohkem aasta esimeses pooles, mil kirikuga liitujate ja kirikust lahkujate arv oli peaaegu ühesuurune.

Võrreldes 2014. aastaga oli kirikuga liitujate arv 2000 võrra suurem. Peaaegu pooled neist oli alla 30 aastased. Iga neljas kirikuga liituja oli vanuses 18-29 ning peaaegu sama suur osa 30-39. aastaseid. Üle 50 aasta vanused liitus kirikuga märgatavalt enam jaanuaris ja märtsis.

Kiriku uurimiskeskuse uurimuste põhjal saab öelda, et noored täiskasvanud, vanuses 25-34 aastat, põhjendavad oma kirikusse kuulumist kõige enam sellega, et väärtustavad kiriku rolli ja tegevust nõrgemate aitamisel ning nende eest kõnelemisel. Nooremad kiriku liikmed väärtustavad jätkuvalt kiriklike pühade pidamise traditsiooni ja peretraditsioonidega seotud kiriklikke talitusi.

Lisaks eelnevale motiveerivad vanemaid kiriku liikmeid kirikusse kuuluma kristlikud väärtused nagu näiteks: ligimesearmastus, aga ka kiriku tegevus ajaloolis-kultuuriliselt oluliste kirikute ja kirikuvarade ülalpidamisel ja säilitamisel.

2015. aasta sügisel osalesid kirikud aktiivselt põgenike vastuvõtmisel ja majutamisel. Kiriku kiiret tegevust akuutses kriisiolukorras tunnustati avalikkuses. Osa kiriku liikmetest suhtus kiriku pagulastele suunatud tegevustesse kriitiliselt, millega on põhjendatav kirikust lahkujate arvu suurenemine septembris..

Kirikust lahkus  2015. aastal 43 000 inimest, mis on märkimisväärselt väiksem kui eelmisel aastal.

Kirikust lahkujate hulgas moodustavad märkimisväärse hulga, ligi 40%, 18-29. aastased, kes olid ülekaalus ka kirikuga liitujate hulgas.

Uurimuste kohaselt põhjendavad alla 35 aastased kirikust lahkumist sellega, et nad ei ole usklikud ning kirik kui institutsioon ei ole neile tähtis. Vanemad põhjendavad oma lahkumist ka majanduslikult – sooviga mitte maksta kirikumaksu.

Aastal 2015 ristiti 38 000 ja maeti 43 000 inimest. Kiriku liikmete arv oli 2015. aasta lõpus 4 miljoni ringis. 73% soomlastest on kiriku liikmed.

Allikas evl.fi

Soovitatud:

English