ISSN 2228-1975
Search

Teoloogilise hariduse ning täiendusõppe perspektiivid Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonnas

geke-logo-2-300x295

Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse (EKOE) nõupidamine Strasbourgis seoses teoloogilise hariduse jätkamisega.

12. – 15. novembril 2015. aastal kohtusid 13 Euroopa riigi evangeelsete kirikute esindajad Strasbourgis nõupidamiseks teemal „Teoloogilise hariduse ja täiendusõppe perspektiivid Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas“. Selle nõupidamise korraldas EKOE koostöös Saksamaa Evangeelse Kirikuga (EKD). Sellel nõupidamisel on keskne koht pikemas konsultatsioonide sarjas, mis toetub dokumendile „Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks EKOE-s“.

Haridusteemalise nõupidamise osalejate aruannetest sai kuulda nende riikide ja kirikute raskuste, organisatoorse töö ja rõhuasetuste kohta täiendusõppes. Kaks ettekannet oli pühendatud teoloogilise täiendusõppe didaktilisele kontseptsioonile. Osa nõupidamisest oli ka Euroopa Nõukogu külastus ning vestlus Yulia Perervaga, kes on demokraatliku kodanikuõiguse ja inimõiguste alase hariduse osakonna juht.

Kirikuõpetajate jaoks täiendusõppe keskseid aspekte arendati välja töörühmades ja täiskogu arutlusel. Osalejad jagasid veendumust, et vaimulike ordineerimine kohustab kirikuid tagama täiendusõpet. Kõrgetasemeline täiendusõpe tugevdab kirikuõpetaja ameti köitvust ning annab rõõmu sellel ametil töötamisest. Täiendusõppel on keskne osa edasisel kirikuõpetaja identiteedi ning kirikuõpetajaameti väärtustamise arendamisel ja propageerimisel. Seega seisavad kirikud silmitsi kohustusega võimaldada nii individuaalne kui kollektiivne haridusalane areng.

Täiendusõppe kontekst ning kontseptsioonid on Euroopa erinevates riikides ja piirkondades väga mitmekesised. Siiski on kirikutel ka sarnaseid väljakutseid. Tänapäeva Euroopas aset leidvad majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, vaimsed ja religioossed muutused nõuavad nendele muutustele vastamist vaimulike täiendusõppes. Mõeldes selle üle, kuidas parendada täiendusõpet tulevikus, on teiste riikide näited kasulikud ja inspireerivad. Eriliselt mainiti suurenenud huvi hea ja interdistsiplinaarse teoloogia vastu, mis oleks dialoogivõimeline. Üksmeel oli selles, et akadeemilise teoloogia ja vaimuliku praktika vastastikuseid suhteid tuleks tugevdada mõlemas suunas.

Täiendusõppe programm peab pöörama rohkem tähelepanu tänapäeva uurimistulemustele õppimisprotsessi vallas. Kestev haridus nõuab keskkonda, kus osalejad saavad üksteisele esitada oma küsimusi ning probleeme ja suhelda silmast silma.

Nõupidamisel tõdeti, et kohaliku tasandi täiendusõppe programmidel osalemine peaks olema avatud ka vaimulikele teistest riikidest. Üleriigilised kestva hariduse programmid, mida on edukalt arendatud mõnes naaberkirikus, väärivad edasist laiendamist.

Selle nõupidamise tulemuste põhjal kirjutab EKOE Nõukogu moodustatud töögrupp pikema teksti, mis arendab edasi senise töö tulemusi ning täpsustab konkreetsemalt hea teoloogilise täiendusõppe perspektiivid. See tekst saadetakse 2016. aasta jooksul EKOE liikmeskirikutele kommenteerimiseks ning peale töögrupi viimaseid parandusi esitatakse see vastuvõtmiseks EKOE Peaassambleele 2018. aastal.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajana osales konsultatsioonil EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe osakonna juhataja Kerstin Kask.

foto_13.11.15_14_25_24_0

Allikas: leuenberg.eu, täisteksti vt siit.

Soovitatud:

English